DIỄN ĐÀN

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 25664557
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 1731
  • Trong tuần: 18878
  • Trong tháng: 252224
  • Trong năm: 17664557
Trang chủ

Tin Nổi Bật

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2016 và tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 60/NQ-CP 15:37 | 18/10/2016
Báo cáo số 8082/BC-BKHĐT ngày 30 tháng 9 năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Tóm tắt kế hoạch phát triển KT-XH, đầu tư công năm 2017 13:49 | 23/09/2016
Tóm tắt kế hoạch phát triển KT-XH, đầu tư công năm 2017  
Bắc Giang: Phê duyệt Chương trình xúc tiến đầu tư giai đoạn 2016-2020 09:15 | 11/07/2016
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa phê duyệt Chương trình xúc tiến đầu tư giai đoạn 2016-2020.
Công bố danh mục dự án lựa chọn nhà đầu tư: Khu 4, khu dân cư thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên. 09:18 | 12/04/2016
Công bố danh mục dự án lựa chọn nhà đầu tư: Khu 4, khu dân cư thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên.
Việt Nam ký Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) 08:09 | 05/02/2016
Sáng 4/2, tại Auckland, New Zealand, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng đã đại diện cho Việt Nam chính thức ký kết Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) cùng với Bộ trưởng Thương mại và Kinh tế của 12 nước thành viên tham gia Hiệp định.
Bổ sung Danh mục dự án kêu gọi đầu tư thuộc lĩnh vực xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2015 09:43 | 19/06/2015
Ngày 26/5/2015, UBND tỉnh Bắc Giang có Quyết định số 209/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung Danh mục dự án kêu gọi đầu tư thuộc lĩnh vực xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2015.
Công tác thẩm tra và trình cấp Giấy chứng nhận đầu tư trong tháng 11 năm 2016 14:29 | 16/11/2016
Từ ngày 12/10/2016 đến hết ngày 11/11/2016, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tiếp nhận 51 lượt hồ sơ, trong đó 37 lượt hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư, 03 hồ sơ giãn tiến độ và 11 hồ sơ đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư.
Công tác thẩm tra và trình cấp Giấy chứng nhận đầu tư trong tháng 10 năm 2016 15:51 | 18/10/2016
Từ ngày 12/9/2016 đến hết ngày 10/10/2016, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tiếp nhận 55 lượt hồ sơ, trong đó 43 lượt hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư,02 hồ sơ giãn tiến độ và 10 hồ sơ đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư.
Công tác thẩm tra và trình cấp Giấy chứng nhận đầu tư trong tháng 09 năm 2016 11:22 | 27/09/2016
Từ ngày 12/8/2016 đến hết ngày 11/9/2016, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tiếp nhận 30 hồ sơ, trong đó 23 hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư, 02 hồ sơ giãn tiến độ và 5 hồ sơ đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư.
Công tác thẩm tra và trình cấp Giấy chứng nhận đầu tư trong tháng 08 năm 2016 14:53 | 16/08/2016
Từ ngày 12/7/2016 đến hết ngày 11/8/2016, Phòng HT&KTĐN đã tiếp nhận 47 hồ sơ, trong đó 38 hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư, 03 hồ sơ giãn tiến độ, 02 hồ sơ góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài và 5 hồ sơ đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư.
Tình hình cấp đăng ký kinh doanh tháng 11 năm 2016 14:32 | 16/11/2016
Trong tháng 11/2016, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cấp mới ĐKDN cho 86 Doanh nghiệp, Chi nhánh, văn phòng.
Tình hình cấp đăng ký kinh doanh tháng 10 năm 2016 16:16 | 18/10/2016
Trong tháng 10/2016, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cấp mới ĐKDN cho 63 Doanh nghiệp, Chi nhánh, văn phòng. Trong đó:06 Công ty TNHH hai thành viên trở lên;39 Công ty TNHH một thành viên;02 Doanh nghiệp FDI ( với vốn đăng ký: 17,8 tỷ đồng ); 08 Công ty Cổ phần;08 Chi nhánh, Văn phòng đại diện.
Tình hình cấp đăng ký kinh doanh tháng 09 năm 2016 11:23 | 27/09/2016
Trong tháng 9 năm 2016, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cấp mới ĐKDN cho 65 Doanh nghiệp, Chi nhánh, văn phòng.
Tình hình cấp đăng ký kinh doanh tháng 08 năm 2016 14:55 | 16/08/2016
Trong tháng 8/2016, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cấp mới ĐKDN cho 93 Doanh nghiệp, Chi nhánh, văn phòng.
Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 02 tháng 11 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công. 16:09 | 17/11/2016
Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 02 tháng 11 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công.
Thông tư 13/2016/TT-BKHĐT quy định về Báo cáo trực tuyến, quản lý vận hành Hệ thống thông tin giám sát, đánh giá chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn Nhà nước 09:27 | 10/10/2016
Ngày 29/9/2016, Bộ KH&ĐT ban hành Thông tư 13/2016/TT-BKHĐT quy định về Báo cáo trực tuyến, quản lý vận hành Hệ thống thông tin giám sát, đánh giá chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn Nhà nước. Theo đó:
Hướng dẫn một số điểm mới của Quyết định số 535/2016/QĐ-UBND ngày 14/9/2016 so với Quyết định số 486/2015/QĐ-UBND ngày 12/10/2015 13:59 | 03/10/2016
Ngày 14/9/2016, UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Quyết định số 535/2016/QĐ-UBND Ban hành quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, có hiệu lực thi hành từ ngày 30/9/2016. Theo đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số điểm mới của Quyết định số 535/2016/QĐ-UBND ngày 14/9/2016 so với Quyết định số 486/2015/QĐ-UBND ngày 12/10/2015 của UBND tỉnh như sau:
Chỉ thị 26/CT-TTg về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp. 11:13 | 27/09/2016
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị 26/CT-TTg về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp. Theo đó, yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức và người lao động: