DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 30396934
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 3276
  • Trong tuần: 7242
  • Trong tháng: 654315
  • Trong năm: 2928267
Trang chủ
Chức vụ - Phòng ban: Lãnh đạo Sở
Họ tên Số điện thoại Email Sửa
GĐ.Trịnh Hữu Thắng 0204.3854450; 0913.257079 thangth_skhdt@bacgiang.gov.vn
PGĐ. Nguyễn Cường 0204.3854436; 0984.466466 cuongn_skhdt@bacgiang.gov.vn
PGĐ. Dương Ngọc Chiên 0912.377810 chiendn_skhdt@bacgiang.gov.vn
Chức vụ - Phòng ban: Văn phòng Sở
Họ tên Số điện thoại Email Sửa
Máy thường trực 0204.3854317 vanphong_skhdt@bacgiang.gov.vn
Máy Fax 0204.3854923
CVP. Nguyễn Vũ Điển 0204.3701999; 0912.633090 diennv_skhdt@bacgiang.gov.vn
PCVP. Đoàn Thị Thanh Hương 0204.3854923; 0982.279468 huongdtt_skhdt@bacgiang.gov.vn
PCVP.Nguyễn Thị Thanh Hà 0204.3854923; 0914.668944 hantt_skhdt@bacgiang.gov.vn
Trần Quang Minh 0869.266.630 minhtq_skhdt@bacgiang.gov.vn
Chức vụ - Phòng ban: P. Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và tư nhân.
Họ tên Số điện thoại Email Sửa
TP. Lê Văn Đông 0912.652818 donglv_skhdt@bacgiang.gov.vn