DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 30393913
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 255
  • Trong tuần: 4221
  • Trong tháng: 651294
  • Trong năm: 2925246
Trang chủ
Array
STT Tiêu đề Ngày đăng Field gắn
1 Nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 09/08/2016
2 Thủ tục xác nhận chuyên gia 23/05/2016
3 Thẩm định, phê duyệt văn kiện chương trình, dự án ô sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang 23/05/2016
4 Thẩm định, phê duyệt văn kiện chương trình, dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang 23/05/2016
5 Thẩm định, phê duyệt văn kiện dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang 23/05/2016
6 Thẩm định, phê duyệt văn kiện chương trình, dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ 23/05/2016
7 Thẩm định, phê duyệt văn kiện chương trình, dự án ô sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ 23/05/2016
8 Thẩm định, phê duyệt văn kiện dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ 23/05/2016
9 Xây dựng và phê duyệt Danh mục tài trợ các khoản viện trợ phi dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang 23/05/2016
10 Xây dựng và phê duyệt Danh mục tài trợ các chương trình, dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang 23/05/2016
11 Tiếp nhận chương trình sử dụng nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (PCPNN) 23/05/2016
12 Tiếp nhận chương trình sử dụng nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (PCPNN) 23/05/2016
13 Góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế của nhà đầu tư nước ngoài 23/05/2016
14 Bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư 23/05/2016
15 Cung cấp thông tin về dự án đầu tư 23/05/2016
16 Đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương 23/05/2016
17 Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC 23/05/2016
18 Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC 23/05/2016
19 Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư 23/05/2016
20 Tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư 23/05/2016
21 Giãn tiến độ đầu tư 23/05/2016
22 Hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 23/05/2016
23 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 23/05/2016
24 Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài 23/05/2016
25 Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế 23/05/2016