DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 28291642
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 752
  • Trong tuần: 32719
  • Trong tháng: 822975
  • Trong năm: 822975
Trang chủ
Array
STT Tiêu đề Ngày đăng Field gắn
26 Đăng ký thay đổi công ty nhận sáp nhập 22/04/2016
27 Thông báo cho thuê doanh nghiệp tư nhân 22/04/2016
28 Thông báo cập nhật thông tin cổ đông là cá nhân nước ngoài, người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài (đối với công ty cổ phần) 22/04/2016
29 Thông báo chào bán cổ phần riêng lẻ của công ty cổ phần không phải là công ty cổ phần đại chúng 22/04/2016
30 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh 22/04/2016
31 Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp 22/04/2016
32 Thông báo thay đổi thông tin người quản lý doanh nghiệp 22/04/2016
33 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế 22/04/2016
34 Thông báo thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài trong công ty cổ phần chưa niêm yết 22/04/2016
35 Thông báo thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập công ty cổ phần (Lưu ý: Thủ tục hành chính này chỉ áp dụng đối với công ty cổ phần chưa niêm yết theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT) 22/04/2016
36 Thông báo thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân 22/04/2016
37 Thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh 22/04/2016
38 Đăng ký doanh nghiệp thay thế nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương khác 22/04/2016
39 Đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân trong trường hợp bán, tặng cho doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp chết, mất tích 22/04/2016
40 Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 22/04/2016
41 Đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên 22/04/2016
42 Đăng ký thay đổi vốn điều lệ, thay đổi tỷ lệ vốn góp 22/04/2016
43 Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH, công ty cổ phần 22/04/2016
44 Đăng ký thay đổi thành viên hợp danh 22/04/2016
45 Đăng ký đổi tên doanh nghiệp 22/04/2016
46 Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp 22/04/2016
47 Thông báo sử dụng, thay đổi, hủy mẫu con dấu 22/04/2016
48 Cập nhật bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp 22/04/2016
49 Chuyển đổi công ty TNHH một thành viên thành công ty TNHH hai thành viên trở lên 22/04/2016
50 Chuyển đổi công ty TNHH hai thành viên trở lên thành công ty TNHH một thành viên 22/04/2016