DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 30381395
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 70
  • Trong tuần: 10700
  • Trong tháng: 638776
  • Trong năm: 2912728
Trang chủ
Array
STT Ngày đăng Field gắn
1 Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC 23/05/2016
2 Nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 09/08/2016
3 Thủ tục thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn 09/08/2016
4 Thủ tục thẩm định chủ trương đầu tư (dự án nhóm B,C do cấp tỉnh quản lý) 09/08/2016
5 Thủ tục thẩm định chủ trương đầu tư (dự án nhóm A do cấp tỉnh quản lý) 09/08/2016
6 Thủ tục xác nhận chuyên gia 23/05/2016
7 Thẩm định, phê duyệt văn kiện chương trình, dự án ô sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang 23/05/2016
8 Thẩm định, phê duyệt văn kiện chương trình, dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang 23/05/2016
9 Thẩm định, phê duyệt văn kiện dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang 23/05/2016
10 Thẩm định, phê duyệt văn kiện chương trình, dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ 23/05/2016
11 Thẩm định, phê duyệt văn kiện chương trình, dự án ô sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ 23/05/2016
12 Thẩm định, phê duyệt văn kiện dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ 23/05/2016
13 Xây dựng và phê duyệt Danh mục tài trợ các khoản viện trợ phi dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang 23/05/2016
14 Xây dựng và phê duyệt Danh mục tài trợ các chương trình, dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang 23/05/2016
15 Tiếp nhận chương trình sử dụng nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (PCPNN) 23/05/2016
16 Tiếp nhận chương trình sử dụng nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (PCPNN) 23/05/2016
17 Góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế của nhà đầu tư nước ngoài 23/05/2016
18 Bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư 23/05/2016
19 Cung cấp thông tin về dự án đầu tư 23/05/2016
20 Đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương 23/05/2016
21 Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC 23/05/2016
22 Thủ tục thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc dự án đầu tư xây dựng do Chủ tịch UBND tỉnh và Báo cáo KTKT do Giám đốc Sở Xây dựng quyết định đầu tư 23/05/2016
23 Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư 23/05/2016
24 Tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư 23/05/2016
25 Giãn tiến độ đầu tư 23/05/2016