DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 29996784
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 135
  • Trong tuần: 6530
  • Trong tháng: 254165
  • Trong năm: 2528117
Trang chủ
Array
STT Ngày đăng Field gắn
51 Đăng ký liên hiệp hợp tác xã chia 25/04/2016
52 Thay đổi cơ quan đăng ký liên hiệp hợp tác xã 25/04/2016
53 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã (trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng) 25/04/2016
54 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã (trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng) 25/04/2016
55 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã (trường hợp đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã) 25/04/2016
56 Giải thể tự nguyện liên hiệp hợp tác xã 25/04/2016
57 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã 25/04/2016
58 Tạm ngừng hoạt động liên hiệp hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã/liên hiệp hợp tác xã 25/04/2016
59 Thông báo về việc góp vốn/mua cổ phần/thành lập doanh nghiệp của liên hiệp hợp tác xã 25/04/2016
60 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký liên hiệp hợp tác xã (thay đổi nội dung điều lệ, số lượng thành viên, thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên) 25/04/2016
61 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã 25/04/2016
62 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã: thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; Tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của Liên Hiệp HTX 25/04/2016
63 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của Liên hiệp hợp tác xã (Trường hợp liên hiệp hợp tác xã lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh ở nước ngoài) 25/04/2016
64 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của Liên hiệp hợp tác xã(Trường hợp lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh tại huyện hoặc tỉnh/thành phố khác với nơi liên hiệp hợp tác xã đặt trụ sở chính) 25/04/2016
65 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của Liên hiệp hợp tác xã 25/04/2016
66 Đăng ký liên hiệp hợp tác xã 25/04/2016
67 Hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp 22/04/2016
68 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 22/04/2016
69 Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh 22/04/2016
70 Giải thể doanh nghiệp trong trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc theo quyết định của Tòa án 22/04/2016
71 Giải thể doanh nghiệp 22/04/2016
72 Thông báo tạm ngừng kinh doanh/ Thông báo về việc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo 22/04/2016
73 Đăng ký thay đổi công ty nhận sáp nhập 22/04/2016
74 Thông báo cho thuê doanh nghiệp tư nhân 22/04/2016
75 Thông báo cập nhật thông tin cổ đông là cá nhân nước ngoài, người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài (đối với công ty cổ phần) 22/04/2016