DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 30183095
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 531
  • Trong tuần: 5566
  • Trong tháng: 440476
  • Trong năm: 2714428
Trang chủ

Hội nghị triển khai kế hoạch phát triển KT-XH, dự toán ngân sách Nhà nước và đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách Nhà nước năm 2014 ( 15:30 | 13/01/2014 )

Bản để inGửi bài này qua Email

Ngày 07/01/2014, Sở Kê hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch phát triển KT-XH, dự toán ngân sách Nhà nước và đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách Nhà nước năm 2014 với sự tham dự của các Sở, Ban, Ngành trực thuộc UBND tỉnh.

   Hội nghị tập trung chủ yếu vào nhiệm vụ trọng tâm năm 2014 đó là  thực hiện các biện pháp thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, thu hút đầu tư, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao hơn năm 2013. Ưu tiên nguồn lực đầu tư các công trình kết cấu hạ tầng trọng điểm. Khai thác, sử dụng có hiệu quả tài nguyên gắn với bảo vệ môi trường. Phát các lĩnh vực văn hóa, xã hội; thực hiện có hiệu quả các chính sách đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân. Đẩy mạnh cải cách hành chính; giữ vững ổn định chính trị; tăng cường củng cố quốc phòng, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Đ/c Trịnh Hữu Thắng - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang phát biểu tại Hội nghị

   Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trịnh Hữu Thắng - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang đã đề nghị các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố hoàn thành việc giao và triển khai thực hiện Kế hoạch trước 15/01/2014 cho các đơn vị trực thuộc; tổng hợp báo cáo kết quả giao kế hoạch về Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính để tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh. Đồng thời, tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện; định kỳ hàng tháng báo cáo kết quả về Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính để tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

N.T