DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 30182475
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 4946
  • Trong tuần: 4946
  • Trong tháng: 439856
  • Trong năm: 2713808
Trang chủ

Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư ( 13:51 | 11/03/2014 )

Bản để inGửi bài này qua Email

Sáng 26/02/2014, Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Hải có buổi làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư về kế hoạch hành động thực hiện Kế hoạch số 91/UBND-KH ngày 06/11/2013 và Kế hoạch số 09/UBND-KH ngày 24/01/2014 của UBND tỉnh và nội dung rà soát, điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Giang đến 2020 và tầm nhìn đến 2030. Cùng dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lại Thanh Sơn.

   Theo kế hoạch hành động của Sở Kế hoạch và Đầu tư là nhằm tạo sự thống nhất trong việc cụ thể hóa những nội dung của Kế hoạch số 91/UBND-KH ngày 06/11/2013 triển khai thực hiện Nghị quyết số 30-KL/TU và Kế hoạch số 09/UBND-KH ngày 24/01/2014 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 02/01/2014 của Chính phủ và Nghị quyết của HĐND tỉnh về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014; Tiếp tục nâng cao năng lực tham mưu, quản lý nhà nước trên lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, quản lý dự án, quản lý doanh nghiệp…

   Nội dung kế hoạch đề cập sáu nhiệm vụ trọng tâm chủ yếu, trong đó: Về nội dung rà soát, điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Giang đến 2020 và tầm nhìn đến 2030, Sở Kế hoạch và Đầu tư nêu quan điểm phát triển là: nâng cao hiệu quả và chất lượng tăng trưởng, phát triển phù hợp với quan điểm, mục tiêu phát triển vùng Trung du và Miền núi phía Bắc; phát triển không gian kinh tế - xã hội và kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại có trọng điểm, thu hút doanh nghiệp lớn đặc biệt là các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tạo ra các sản phẩm chủ lực; nâng cao toàn diện mức sống cho mọi thành phần trong xã hội gắn liền với đảm bảo quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội; sử dụng hiệu quả, bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường sinh thái và phòng, chống thiên tai… Mục tiêu tổng quát đến năm 2020 là đưa Bắc Giang phát triển toàn diện ở mức khá, đưa thu nhập bình quân đầu người lên mức 2.800 USD; cơ cấu kinh tế chuyển dịch như sau: khu vực công nghiệp – xây dựng chiếm 43,3%; nông nghiệp chiếm 19,5% và khu vực dịch vụ chiếm 37,2%... Đến năm 2030, phấn đấu đưa Bắc Giang trở thành tỉnh công nghiệp khá toàn diện, thu nhập bình quân đầu người bằng mức trung bình của cả nước (khoảng 9.800 USD); cơ cấu kinh tế dự kiến là: công nghiệp - xây dựng chiếm 45%; nông - lâm nghiệp và thủy sản chiếm 12,5%; dịch vụ chiếm 42,5%.

   Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Hải nhấn mạnh năm 2014 là năm có ý nghĩa hết sức quan trọng trong kế hoạch 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; là năm cần tăng cường vai trò, trách nhiệm của công chức, viên chức và các cơ quan quản lý nhà nước. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư cần quan tâm rà soát lại chức năng, chức trách của từng bộ phận để đảm bảo khuyến khích sáng tạo và hoàn thành vai trò của cán bộ; chủ động đề xuất phương thức, cách làm trong tham mưu chiến lược và xây dựng kế hoạch dựa trên các kết luận của trung ương; tham mưu, định hướng chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cơ cấu nông nghiệp, công nghiệp nhưng có lựa chọn lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm.

   Về những nhiệm vụ trọng tâm, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng với với Cục Thống kê tỉnh thống nhất phương án, cách thức xử lý số liệu thống kê; nghiên cứu, chuẩn bị các chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội cho kế hoạch 5 năm tiếp theo dựa trên các kế hoạch, quy hoạch đã được phê duyệt. Sở Kế hoạch và Đầu tư cần quan tâm đến các quy hoạch ngành để điều chỉnh bổ sung cho phù hợp. Nghiên cứu, xây dựng các hệ thống thông tin phục vụ giám sát đấu thầu các dự án, quản lý doanh nghiệp, quản lý các dự án. Chủ động cung cấp đủ thông tin đến các nhà đầu tư về các dự án, các điều kiện và thực tế hạ tầng về điện, đường giao thông, cung cấp nước sạch, xử lý nước thải... Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu các ý kiến bổ sung vào kế hoạch và trình UBND tỉnh xem xét trước tháng 4/2014.

Nguồn: bacgiang.gov.vn