DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 29732473
  • Visitor Online: 1
  • Hôm nay: 2692
  • Trong tuần: 17421
  • Trong tháng: 455871
  • Trong năm: 2263806
Trang chủ

Bắc Giang: Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị đến năm 2030 ( 09:58 | 28/04/2014 )

Bản để inGửi bài này qua Email

UBND tỉnh Bắc Giang vừa phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị tỉnh Bắc Giang đến năm 2030.

   Theo đó, đến năm 2020, tỉnh Bắc Giang sẽ phấn đấu có 21 đô thị, trong đó, thành phố Bắc Giang là đô thị loại II; các thị trấn Thắng, Chũ và Đồi Ngô nâng cấp từ đô thị loại V lên loại IV; 17 đô thị loại V là: Neo, Tân Dân (Yên Dũng), Cao Thượng, Nhã Nam (Tân Yên), Cầu Gồ, Bố Hạ, Mỏ Trạng (Yên Thế), Vôi, Kép (Lạng Giang), Bích Động, Nếnh (Việt Yên), An Châu, Thanh Sơn (Sơn Động), Lục Nam, Phương Sơn (Lục Nam), Bách Nhẫn (Hiệp Hòa),  Phố Kim (Lục Ngạn).

   Đến năm 2030, tỉnh phấn đấu có 25 đô thị, trong đó có 01 đô thị loại I là thành phố Bắc Giang; 02 đô thị loại III là Hiệp Hòa, Chũ; 04 đô thị loại IV là Vôi, Đồi Ngô, Neo, Bích Động, trong đó nâng cấp thị trấn Vôi, Bích Động, Neo từ đô thị loại V lên loại IV; 18 đô thị loại V, trong đó có 12 đô thị đã có là An Châu, Cầu Gồ, Cao Thượng, Tân Dân, Bách Nhẫn, Nhã Nam, Bố Hạ, Mỏ Trạng, Kép, Phương Sơn (Phố Sàn), Phố Kim, Thanh Sơn và hình thành mới 06 đô thị mới là Quán Rãnh (Việt Yên), Kép II (Lục Ngạn), Tân Sơn (Lục Ngạn), Bỉ (Tân Yên), Phố Hoa (Hiệp Hòa), Long Sơn (Sơn Động).

   Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị đến năm 2030 nhằm xây dựng mô hình phát triển hệ thống đô thị Bắc Giang đến năm 2030 phù hợp với định hướng phát triển hệ thống đô thị quốc gia, vùng Thủ đô và điều kiện thực tế của tỉnh để tạo động lực tăng trưởng kinh tế, phát triển xã hội./.

Theo bacgiang.gov.vn