DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 30381150
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 2790
  • Trong tuần: 10455
  • Trong tháng: 638531
  • Trong năm: 2912483
Trang chủ

Phê duyệt Đề án Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bắc Giang đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 ( 10:08 | 28/02/2014 )

Bản để inGửi bài này qua Email

Ngày 07/01/2014, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 05/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bắc Giang đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

   Cụ thể, mục tiêu đến năm 2015, chỉ tiêu về diện tích nhà ở bình quân là 20,0m2 sàn/người (đô thị 26,6 m2 sàn/người, nông thôn 19,2 m2 sàn/người), tổng diện tích tăng thêm 4.098.000 m2. Diện tích nhà ở tối thiểu 6,0 msàn/người. Tỷ lệ nhà ở kiên cố đạt 78,6%; tỷ lệ nhà ở chung cư trên tổng số nhà ở tăng thêm tại đô thị đạt 5,0%. Nhà ở cho người có công với cách mạng 89.300m2; nhà ở công nhân 28.500m2; nhà ở sinh viên 2.790m2.

   Mục tiêu đến năm 2020, chỉ tiêu về diện tích nhà ở bình quân là 24,0m2 sàn/người (đô thị 29,6 msàn/người, nông thôn 22,4 m2 sàn/người), tổng diện tích tăng thêm 8.187.000 m2. Diện tích nhà ở tối thiểu 8,0 msàn/người. Tỷ lệ nhà ở kiên cố đạt 85%; tỷ lệ nhà ở chung cư trên tổng số nhà ở tăng thêm tại đô thị đạt 15%. Nhà ở cho hộ nghèo 250.000m2; nhà ở công nhân 179.000m2; nhà ở sinh viên 26.000m2; nhà ở cho các đối tượng xã hội khác 40.000m2.

   Mục tiêu đến năm 2030, chỉ tiêu về diện tích nhà ở bình quân là 30,0m2 sàn/người (đô thị 33,1m2 sàn/ người, nông thôn 28,2 m2 sàn/người), tổng diện tích tăng thêm 14.940.000 m2. Diện tích nhà ở tối thiểu 12,0 msàn/người. Tỷ lệ nhà ở kiên cố đạt 90%; tỷ lệ nhà ở chung cư trên tổng số nhà ở tăng thêm tại đô thị đạt 20%. Nhà ở cho hộ nghèo 200.000m2; nhà ở công nhân 185.500m2; nhà ở sinh viên 31.700m2; nhà ở cho các đối tượng xã hội khác 104.000m2.

   Cũng theo Quyết định, việc phát triển nhà ở phải bảo đảm nguyên tắc sử dụng đất đai hợp lý, tiết kiệm, giữ gìn cân bằng sinh thái, phù hợp với phong tục tập quán địa phương; hạn chế và tiến tới chấm dứt tình trạng xây dựng tự phát; tăng tỷ trọng dự án khu nhà ở đồng bộ với hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội; giảm dần tỷ trọng nhà ở do dân tự xây dựng cũng như tăng tỷ trọng nhà chung cư, nhà ở cho thuê trong các dự án;… Bên cạnh đó, đủ khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu, thảm hoạ thiên tai, sử dụng tiết kiện năng lượng theo đúng quy chuẩn, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

Theo bacgiang.gov.vn