DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 28514932
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 583
  • Trong tuần: 28150
  • Trong tháng: 86540
  • Trong năm: 1046265
Trang chủ

Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 25/4/2014 về việc triển khai thực hiện Nghị định số 210/NĐ-CP về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn ( 10:34 | 28/04/2014 )

Bản để inGửi bài này qua Email
Field gắn: 

 

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa ký ban hành Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 25/4/2014 về việc triển khai thực hiện Nghị định số 210/NĐ-CP về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

 

   Chỉ thị nêu rõ, ngày 19/12/2013 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 210/2013/NĐ-CP về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn và Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/2/2014. Tuy nhiên, đến nay các bộ, ngành liên quan, các địa phương chưa ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định; công tác tuyên truyền, phổ biến Nghị định còn chậm.

   Để bảo đảm việc triển khai Nghị định sớm đạt hiệu quả, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành liên quan và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương tập trung chỉ đạo thực hiện một số công việc trọng tâm. Trong đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài Nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Công Thương, Y tế khẩn trương ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định; đồng thời, hướng dẫn UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động lồng ghép các nguồn vốn để thực hiện Nghị định. Thời gian hoàn thành trước ngày 30/6/2014.

   Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính cân đối, tổng hợp nhu cầu hỗ trợ các doanh nghiệp ngay từ kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2015, hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho các địa phương thực hiện, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.

   Thủ tướng Chính phủ chỉ thị Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư hướng dẫn thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ cho các doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định. Thời gian hoàn thành trước ngày 30/6/2014.

   Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định công bố danh mục các loại giống gốc cao sản vật nuôi cụ thể được hỗ trợ theo quy định cụ thể tại Nghị định; chủ trì phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư quyết định công bố danh mục sản phẩm phụ trợ, sản phẩm cơ khí được hỗ trợ theo quy định của Nghị định. Thời gian hoàn thành trước ngày 30/6/2014.

   Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định công bố danh mục cây dược liệu ưu tiên phát triển thời kỳ 2014 – 2020 theo quy định của Nghị định. Thời gian hoàn thành trước ngày 30/6/2014.

   Thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy hoạch, rà soát quy hoạch về: giết mổ gia súc, gia cầm, chăn nuôi gia súc theo hướng tập trung công nghiệp; phát triển cây công nghiệp chính; cây dược liệu; cây mắc ca (đối với tỉnh có nhu cầu); nuôi trồng thủy sản; cơ sở chế biến, bảo quản nông, lâm, thủy sản; cơ sở chế tạo thiết bị cơ khí để chế biến, bảo quản nông, lâm, thủy sản; chợ nông thôn. Rà soát, trình HĐND cùng cấp ban hành Nghị quyết về chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn tại địa phương giai đoạn 2014 – 2020. Rà soát, ban hành danh mục dự án kêu gọi đầu tư vào nông nghiệp nông thôn giai đoạn 2014 – 2020. Thời gian hoàn thành trước ngày 30/9/2014...

   Cũng theo Chỉ thị, các bộ, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định; chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Nghị định; bố trí nguồn lực hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn./.

Theo báo điện tử của Đảng cộng sản Việt Nam