DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 30265007
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 1447
  • Trong tuần: 14796
  • Trong tháng: 522388
  • Trong năm: 2796340
Trang chủ

Phê duyệt kết quả rà soát quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Bắc Giang. ( 08:20 | 29/04/2014 )

Bản để inGửi bài này qua Email
Field gắn: 

Thực hiện Chỉ thị số 38/2005/CT-TTg ngày 05/12/2005 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 29.3, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 416/QĐ-UBND về việc Phê duyệt kết quả rà soát quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Bắc Giang.

   Việc rà soát quy hoạch 3 loại rừng ở tỉnh Bắc Giang gồm có các nội dung: Xây dựng bản đồ phân cấp phòng hộ; rà soát rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và rừng sản xuất; tổng hợp bộ số liệu và bản đồ quy hoạch 3 loại rừng; xây dựng báo cáo kết quả rà soát quy hoạch 3 loại rừng của tỉnh.

   Kết quả rà soát cho thấy tổng qũy đất lâm nghiệp của toàn tỉnh là 166.609ha, trong đó đất rừng đặc dụng là 13.023ha, đất rừng sản xuất là 132.628ha, đất rừng phòng hộ là 20.958 ha; diện tích đất đồi núi chưa sử dụng của toàn tỉnh là 16.627ha. Số đất lâm nghiệp tập trung chủ yếu ở các huyện: Sơn Động (57.533ha),Lục Ngạn (50.436 ha), Lục Nam (32.534ha), Yên Thế (15.862ha)  do 06 Công ty lâm nghiệp  trên địa bàn, Ban quản lý rừng phòng hộ Sơn Động I, Ban quản lý rừng phòng hộ Cấm Sơn và Khu bảo tồn thiên nhiên Tây Yên Tử trực tiếp quản lý, bảo vệ, khai thác.

   Quyết định số 416/QĐ-UBND xác định 3 nhóm giải pháp nhằm quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững nguồn tài nguyên rừng trên địa bàn, gồm có: Nhóm giải pháp về tổ chức quản lý (Sắp xếp lại các lâm trường và Ban quản lý; hoàn thành việc giao rừng, cho thuê rừng, công nhận quyền sử dụng rừng; đóng mốc phân định ranh giới các loại rừng); nhóm giải pháp khoa học công nghệ (nghiên cứu chọn, tạo cây trồng; ứng dụng công nghệ tiên tiến trong chế biến gỗ, công nghệ vật liệu thay thế gỗ; ứng dụng công nghệ thông tin, viễn thám trong quản lý bảo vệ rừng) và  giải pháp về tài chính. Trong đó, tập trung các nguồn vốn phát triển rừng, đồng thời lồng ghép các chương trình, dự án phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn nhằm nâng cao đời sống của nhân dân, góp phần bảo vệ và phát triển rừng./.

Theo bacgiang.gov.vn