DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 30264996
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 1436
  • Trong tuần: 14785
  • Trong tháng: 522377
  • Trong năm: 2796329
Trang chủ

Quy hoạch cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung đến năm 2020 ( 08:28 | 06/05/2014 )

Bản để inGửi bài này qua Email

Nhằm tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, nâng cao chất lượng hàng hóa trong sản xuất chăn nuôi, ngày 25/4/2013, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 574/QĐ-UBND về Quy hoạch cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung đến năm 2020.

   Theo đó, giai đoạn từ 2013-2015: Xây dựng và hoàn thiện 02 cơ sở giết mổ gia cầm tập trung loại II, 11 cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm thủ công tập trung loại III; ổn định cơ sở giết mổ tập trung loại II của Hợp tác xã Bình Minh (xã Hồng Thái, huyện Việt Yên); sắp xếp các điểm giết mổ nhỏ lẻ vào khu vực giết mổ tập trung, vận động các hộ giết mổ phân tán, nhỏ lẻ vào khu giết mổ tập trung; phấn đấu đến năm 2015 sản lượng thịt hơi qua các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung đạt 45.321 tấn (tương đương 124 tấn/ngày), chiếm khoảng 18,5% sản lượng thịt hơi các loại.

   Từ năm 2016-2020: Đầu tư nâng cấp 6 cơ sở giết mổ tập trung loại III thành các cơ sở giết mổ bán công nghiệp loại II, hình thành mới 16 cơ sở loại III trên địa bàn các huyện, thành phố; phấn đấu hệ thống cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung của tỉnh đến năm 2020 đảm bảo được 60-65% lượng thịt tiêu thụ nội tỉnh và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đối với sản phẩm giết mổ gia súc gia cầm trên 80%.

   Dự kiến sau năm 2020: Trên cơ sở đánh giá các cơ sở giết mổ loại II lựa chọn 3 cơ sở để đầu tư nâng cấp lên cơ sở loại II; quyết xóa bỏ hoàn toàn các điểm giết mổ nhỏ lẻ gây ô nhiễm môi trường và lây lan dịch bệnh; ngoài ra, tiếp tục phát triển các cơ sở giết mổ loại II, loại III phù hợp với điều kiện của các địa phương, đảm bảo 100% các sản phẩm thịt gia súc, gia cầm tiêu thụ trên địa bàn đều qua các cơ sở giết mổ tập trung.

Theo bacgiang.gov.vn