DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 30389848
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 156
  • Trong tuần: 156
  • Trong tháng: 647229
  • Trong năm: 2921181
Trang chủ

Quy hoạch phát triển rừng sản xuất tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2010 -2020 ( 14:45 | 06/05/2014 )

Bản để inGửi bài này qua Email

   Dự án quy hoạch được xây dựng trên sở các căn cứ pháp lý là các văn bản của Nhà nước, văn bản địa phương và các kết quả điều tra chuyên đề: Tình hình kinh tế xã hội và điều kiện sản xuất lâm nghiệp tỉnh Bắc Giang, Điều tra đánh giá hiện trạng rừng sản xuất tỉnh Bắc Giang năm 2010; Điều tra xây dựng bản đồ loại đất và đề xuất tập đoàn cây trồng. Nhiệm vụ của quy hoạch này là phải xác định được cụ thể khối lượng sản xuất các hạng mục lâm sinh như về bảo vệ rừng, trồng rừng, khai thác, chế biến lâm sản cho giai đoạn từ nay đến năm 2020. Báo cáo quy hoạch trước khi trình thẩm định đã được lấy ý kiến tham gia của các sở, ngành và các đơn vị liên quan và được chỉnh sửa bổ sung.

          Nội dung Báo cáo gồm 5 phần:

       Phần I: Những căn cứ pháp lý và tài liệu sử dụng

       Phần II: Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội

       Phần III: Quy hoạch phát triển rừng sản xuất

       Phần IV: Tổ chức thực hiện và giám sát đánh giá

       Phần V: Kết luận và kiến nghị

Chi tiết xem tại file đính kèm./.

Nguồn: Phòng KTN