DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 29908088
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 703
  • Trong tuần: 4196
  • Trong tháng: 165469
  • Trong năm: 2439421
Trang chủ

Triển khai thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị Khóa XI ( 10:04 | 30/05/2014 )

Bản để inGửi bài này qua Email

Thực hiện công văn số 889/UBND-VX ngày 10/4/2014 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc triển khai thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị Khóa XI, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang đã ban hành công văn số 458/SKHĐT-VP ngày 28/5/2014 nhằm tuyên truyền và triển khai thực hiện các Quyết định trên.

   Ngày 12/12/2013 Bộ Chính trị đã ban hành 2 quyết định: Quyết định số 217-QĐ/TW về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; Quyết định số 218-QĐ/TW về ban hành quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền.

   Ngày 10/2/2014 Ban Dân vận Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 30-HD/BDVTW ngày 10/2/2014 của Ban Dân vận Trung ương thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (Khóa XI)

Toàn bộ văn bản chi tiết xem tại file đính kèm./.