DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 29908127
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 742
  • Trong tuần: 4235
  • Trong tháng: 165508
  • Trong năm: 2439460
Trang chủ

Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Giang 6 tháng đầu năm 2014 ( 11:05 | 24/06/2014 )

Bản để inGửi bài này qua Email

Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm trong điều kiện có một số thuận lợi như kinh tế thế giới và trong nước tiếp tục phục hồi, thời tiết cơ bản thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp… Bên cạnh đó, những bất ổn về chính trị, tranh chấp lãnh thổ trong khu vực và trên thế giới đã ảnh hưởng đến sự phục hồi của kinh tế thế giới và trong nước và có tác động tiêu cực đến việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

   UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành, địa phương thực hiện nghiêm các Nghị quyết của Chính phủ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, HĐND tỉnh về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2014; Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã làm việc các ngành, địa phương về những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo trong năm 2014. Cùng với sự nỗ lực cố gắng của cộng đồng doanh nghiệp, các lực lượng vũ trang, nhân dân các dân tộc trong tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh có những chuyển biến tích cực: Tốc độ tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm cao hơn cùng kỳ, ước đạt 8,1%; trong đó nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,8%, công nghiệp xây dựng tăng 11,3% (trong đó, công nghiệp tăng 15%, xây dựng tăng 5,3%) dịch vụ tăng 8,3%. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có bước phát triển, các chính sách an sinh xã hội được triển khai và thực hiện có hiệu quả, đời sống nhân dân cơ bản ổn định; quốc phòng, an ninh được đảm bảo.

   Chi tiết hơn xem tại file đính kèm./.

Nguồn: Phòng Tổng hợp - Quy hoạch