DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 28515062
  • Visitor Online: 1
  • Hôm nay: 713
  • Trong tuần: 28280
  • Trong tháng: 86670
  • Trong năm: 1046395
Trang chủ

KHUNG HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2015 TỈNH BẮC GIANG ( 08:48 | 05/07/2014 )

Bản để inGửi bài này qua Email

Khung hướng dẫn xây dựng Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội và Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2015 tỉnh Bắc Giang:

(Ấn vào từng mục để tải về)

Công văn Triển khai hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư phát triển năm 2015.

- Khung hướng dẫn xây dựng Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2015

- Khung hướng dẫn xây dựng Kế hoạch Đầu tư phát triển năm 2015

- Biểu mẫu xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH

- Biểu mẫu xây dựng kế hoạch Đầu tư phát triển

- Lĩnh vực kinh tế, môi trường

- Lĩnh vực văn hóa, xã hội

Nguồn: Phòng TH-QH