DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 29830000
  • Visitor Online: 1
  • Hôm nay: 3200
  • Trong tuần: 10540
  • Trong tháng: 87381
  • Trong năm: 2361333
Trang chủ

Thủ tục thẩm định nhiệm vụ, đề cương quy hoạch và dự toán kinh phí ( 15:28 | 14/07/2014 )

Bản để inGửi bài này qua Email

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

1.1Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cơ quan được giao tổ chức lập quy hoạch nộp hồ sơ tại Phòng Tổng hợp Quy hoạch, Phòng Kinh tế ngành, Phòng Văn xã (theo lĩnh vực được phân công);

Địa chỉ: Đường Nguyễn Gia Thiều, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

Thời gian tiếp nhận: Trong giờ làm việc hành chính, các ngày trong tuần. Cán bộ phòng liên quan kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ viết giấy biên nhận.

Bước 2: Hồ sơ được được chuyển qua lãnh đạo xử lý và phân công giải quyết. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các sở ngành liên quan tổ chức thẩm định nhiệm vụ, đề cương và dự toán theo văn bản hướng dẫn của các bộ, ngành trung ương, báo cáo Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

Bước 3: Trả kết quả thẩm định cho chủ đầu tư và chuyển hồ sơ nhiệm vụ, đề cương quy hoạch và dự toán kinh phí tới Chủ tịch UBND tỉnh quyết định.

1.2.Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Phòng Tổng hợp Quy hoạch, Phòng Kinh tế ngành, Phòng Văn xã (theo lĩnh vực được phân công).

1.3.Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ:

1- Tờ trình đề nghị phê duyệt nhiệm vụ, đề cương quy hoạch và dự toán kinh phí

2- Hồ sơ kèm theo Tờ trình:

- Nhiệm vụ, đề cương quy hoạch;

- Dự toán kinh phí;

- Các văn bản pháp lý khác liên quan (nếu có).

b) Số lượng hồ sơ: 07 bộ.

1.4.Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

1.5.Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

1.6.Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND tỉnh

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Tài chính và các cơ quan liên quan

1.7.Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Báo cáo thẩm định.

1.8.Phí, lệ phí (nếu có) : Không.

1.9.Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.

1.11.Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 92/2006/NĐ-CP của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

- Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP của Chính phủ;

- Thông tư số 05/2013/TT-BKH ngày 31/10/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu;

- Quyết định 318/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh, Ban hành quy định về quản lý quy hoạch trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

- Quyết định số 130/2009/QĐ-UBND ngày 30/11/2009 của UBND tỉnh V/v ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu, tổ chức và mối quan hệ công tác của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh.