DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 28514876
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 527
  • Trong tuần: 28094
  • Trong tháng: 86484
  • Trong năm: 1046209
Trang chủ

Thực hiện Chỉ thị số số 34-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) ( 13:59 | 05/08/2014 )

Bản để inGửi bài này qua Email
Field gắn: 

Ngày 31/7/2014, Tỉnh ủy Bắc Giang đã có Công văn số 841-CT/TW "V/v thực hiện Chỉ thị số số 34-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI)"

    Sau hơn 10 năm thực hiện Chỉ thị 39-CT/TW của Bộ Chính trị khóa IX, công tác thi đua, khen thưởng đã có chuyển biến tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng, đối ngoại và tăng cường đoàn kết dân tộc. Phong trào thi đua yêu nước đã được tổ chức sâu rộng, từng bước đổi mới nội dung, hình thức phát động thi đua, bám sát thực tiễn, gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và thực hiện nhiệm vụ chính trị ở từng địa phương, đơn vị. Tuy nhiên, phong trào thi đua phát triển chưa đồng đều, liên tục, nhiều nơi còn nặng tính hình thức, chưa gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ chính trị. Nhiều nơi việc khen thưởng còn thiếu chính xác, chưa kịp thời; khen thưởng cho người lao động trực tiếp sản xuất, nông dân, công nhân còn ít. Việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến hiệu quả chưa cao…Do đó, Chỉ thị 34-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng” có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong tình hình mới hiện nay. Thông qua Chỉ thị 34 nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của cấp ủy Đảng, chính quyền, của người đứng đầu các tổ chức, cơ quan, đơn vị và của các tầng lớp nhân dân trong tổ chức thực hiện công tác thi đua khen thưởng; để công tác thi đua, khen thưởng thực sự trở thành động lực thúc đẩy việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển đất nước. Đồng thời phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các tổ chức quần chúng và nhân dân trong các phong trào thi đua yêu nước.

N.T