DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 30183232
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 668
  • Trong tuần: 5703
  • Trong tháng: 440613
  • Trong năm: 2714565
Trang chủ

Triển khai xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH và kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2020 tỉnh Bắc Giang ( 07:51 | 09/09/2014 )

Bản để inGửi bài này qua Email

Ngày 8-9, UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị triển khai xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH và kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 của tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Hải chủ trì hội nghị. Cùng dự có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Lại Thanh Sơn, Dương Văn Thái.

   Tại hội nghị, lãnh đạo các sở, cơ quan, đơn vị; chủ tịch UBND các huyện, thành phố đã được hướng dẫn về nội dung, phương pháp triển khai xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH, kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2020 theo Chỉ thị 22 và 23 của Thủ tướng Chính phủ, khung hướng dẫn của Bộ Kế hoạch- Đầu tư và của tỉnh. 

   Theo đó, công tác xây dựng kế hoạch phát triển KT- XH 5 năm giai đoạn 2016-2020 phải được xây dựng trên cơ sở đánh giá đúng tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT- XH 5 năm 2011- 2015 và dự báo tình hình trong nước, khu vực, thế giới; xác định rõ mục tiêu, chỉ tiêu, định hướng phát triển, giải pháp thực hiện kế hoạch giai đoạn 2016-2020. 

   Trong đó mục tiêu tổng quát là duy trì tốc độ phát triển kinh tế cao hơn tốc độ phát triển chung của vùng trung du và miền núi phía Bắc và cả nước, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng có trọng tâm, trọng điểm; khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên, các tiềm năng, thế mạnh để phát triển công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp. 

   Phát triển toàn diện các lĩnh vực VH-XH, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, củng cố quốc phòng, quân sự địa phương… Đến năm 2020, Bắc Giang trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực; thu nhập bình quân/người bằng 85-90% mức bình quân chung cả nước. 

   Ngoài mục tiêu chung, cần xây dựng những mục tiêu cụ thể phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương; phải có dự báo các cân đối lớn; định hướng phát triển các ngành, lĩnh vực và những giải pháp đột phá…  

   Về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, các sở, cơ quan, đơn vị và UBND các huyện, thành phố bám sát hướng dẫn để đánh giá tình hình huy động và sử dụng vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2011-2015. Trên cơ sở những đánh giá đó cùng kế hoạch phát triển KT-XH, Đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, các quy hoạch phát triển KT-XH, dự kiến nhu cầu vốn đầu tư công, dự báo khả năng huy động các nguồn vốn đầu tư… để lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; hoàn thành việc xây dựng  kế hoạch trước ngày 15-10-2014.

   Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Hải nhấn mạnh, việc xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH giai đoạn 2016-2020 có ý nghĩa quan trọng, nhằm phục vụ cho đại hội đảng bộ các cấp trong thời gian tới; còn việc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển KT-XH giai đoạn 2016-2020. Do đây là lần đầu xây dựng tổng thể kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm của tất cả các nguồn vốn, trong khi thời gian không còn nhiều, khối lượng công việc lớn nên Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, cơ quan, đơn vị và các huyện, thành phố nghiên cứu kỹ các văn bản hướng dẫn, khẩn trương chỉ đạo triển khai và xây dựng kế hoạch đúng thời gian quy định, bảo đảm chất lượng. 

   Đối với việc xây dựng Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2016-2020, đồng chí lưu ý các đơn vị, địa phương bám sát hướng dẫn để lựa chọn những mục tiêu, chỉ tiêu cơ bản nhất phục vụ cho việc xây dựng Văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp; nghiên cứu, dự báo sát với tình hình thực tế; tập trung vào những lĩnh vực có tính đột phá, đề xuất các vấn đề trọng tâm, trọng điểm. Bên cạnh đó, nghiên cứu kỹ những quy định của Luật Đầu tư công; thống kê chính xác; cụ thể hóa hướng dẫn của trung ương, của tỉnh để hướng dẫn cấp xã triển khai thực hiện theo đúng yêu cầu đề ra.

Theo Báo Bắc Giang