DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 30183470
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 906
  • Trong tuần: 5941
  • Trong tháng: 440851
  • Trong năm: 2714803
Trang chủ

Phong trào thi đua chào mừng 70 năm Ngày Truyền thống và Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ III ngành Kế hoạch và Đầu tư ( 09:57 | 25/09/2014 )

Bản để inGửi bài này qua Email

Nhằm hướng tới Kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống và Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ III ngành Kế hoạch và Đầu tư, đồng thời phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phát động phong trào thi với chủ đề “Toàn Ngành chung sức, đồng lòng, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, thi đua lập thành tích chào mừng 70 năm Ngày Truyền thống và Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ III ngành Kế hoạch và Đầu tư”.

   Trong những năm vừa qua, được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cùng với sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành và địa phương, sự đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn Ngành, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu, đề xuất, xây dựng một số lượng lớn các cơ chế, chính sách, giải pháp để Chính phủ chỉ đạo, điều hành, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, bảo đảm cho nền kinh tế phát triển bền vững.
   Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, toàn Ngành tập trung thực hiện xuất sắc một số nhiệm vụ như: Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về Thi đua yêu nước, các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; đặc biệt là Chỉ thị 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng.
   Nghiên cứu, xây dựng và đề xuất cơ chế, chính sách, giải pháp quản lý kinh tế vĩ mô nhằm góp phần thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2015 và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2020. Cụ thể: Tập trung xây dựng, hoàn thành và trình các đề án lớn được giao; Tập trung thực hiện đúng tiến độ về thời gian và chất lượng các nội dung, yêu cầu của Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 14/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015; Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 05/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2016-2020 và Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 05/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020.
   Đồng thời, thực hiện các nhiệm vụ nhằm đảm bảo chất lượng, tiến độ xây dựng và trình các dự án: Luật Đầu tư (sửa đổi), Luật Doanh nghiệp (sửa đổi), Luật Thống kê (sửa đổi), Luật Quy hoạch; Hoàn thiện việc xây dựng các văn bản hướng dẫn Luật Đầu tư công, Luật Đấu thầu (sửa đổi), Luật Hợp tác xã; Tăng cường thu hút, đẩy nhanh tiến giải ngân và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ, đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).
   Bên cạnh đó, hoàn thiện xây dựng và trình Đề án đổi mới quy trình biên soạn chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Xây dựng Đề án chuyển đổi quy trình biên soạn tổng sản phẩm trong nước; Nghiên cứu, đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin nhằm rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, giảm chi phí cho doanh nghiệp, nhà đầu tư trong các lĩnh vực đăng ký kinh doanh, đấu thầu, đăng ký đầu tư.
   Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức các hoạt động thi đua sôi nổi, phong phú, bám sát các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao.
   Các đơn vị thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục triển khai, phát động phong trào thi đua với nội dung cụ thể, thiết thực, triển khai có hiệu quả gắn với nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị.
   Các hoạt động thi đua được tổ chức, triển khai ngay từ nay đến ngày 31/12/2015. Việc tổng kết, đánh giá phong trào thi đua và bình xét, khen thưởng vào cuối năm 2015./.
Theo mpi.gov.vn