DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 28515166
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 817
  • Trong tuần: 28384
  • Trong tháng: 86774
  • Trong năm: 1046499
Trang chủ

Tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” ( 10:59 | 21/10/2014 )

Bản để inGửi bài này qua Email
Field gắn: 

Ngày 01/10/2014, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 131/KH-UBND về tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

  Mục đích phát động cuộc thi nhằm phổ biến sâu rộng tinh thần và nội dung Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến các tầng lớp nhân dân và người lao động trên địa bàn tỉnh; nâng cao hiểu biết, ý thức tôn trọng, chấp hành, bảo vệ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, góp phần phát triển  đất nước vững mạnh, tăng cường khả năng tự vệ, bảo đảm toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ quốc gia.

   Để triển khai cuộc thi đạt hiệu quả cao, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, thông tin đại chúng cần xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, tọa đàm, phóng sự, tin, bài, ảnh, các thông điệp ngắn,… giới thiệu về Hiến pháp năm 2013 và tuyên truyền, phổ biến rộng rãi cuộc thi. UBND các huyện, thành phố thành lập Ban Tổ chức cuộc thi, phổ biến, giới thiệu nội dung của Hiến pháp. Bên cạnh đó, phát động cuộc thi dưới nhiều hình thức đến các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang nhân dân và người lao động trên địa bàn tỉnh; tổng hợp, gửi bài dự thi của các địa phương về Ban Tổ chức cuộc thi.

   Dự kiến, cuộc thi sẽ được phát động vào Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2014 (9/11/2014)./.

Theo bacgiang.gov.vn