DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 28514810
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 461
  • Trong tuần: 28028
  • Trong tháng: 86418
  • Trong năm: 1046143
Trang chủ

Bắc Giang triển khai kế hoạch Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ( 07:51 | 31/12/2014 )

Bản để inGửi bài này qua Email
Field gắn: 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang vừa ban hành Kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015.

   Theo đó, các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 10-KH/TU ngày 12/9/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trong đó tập trung tổ chức thực hiện có hiệu quả việc học tập chuyên đề năm 2015 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”.

   Các cơ quan, địa phương, đơn vị tiếp tục lựa chọn và giải quyết từ 1-2 vấn đề bức xúc, nổi cộm hoặc còn yếu kém gắn với khắc phục, sửa chữa những khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; các vấn đề lựa chọn, giải quyết gửi về Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước ngày 15/2/2015. Mỗi  cán bộ, đảng viên đăng ký từ 1-2 việc làm theo tấm gương đạo đức của Bác phù hợp với chức trách, nhiệm vụ của bản thân và chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; thời gian đăng ký xong trong tháng 01/2015, thực hiện từ tháng 02/2015.

   Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên, cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng, sự cần thiết phải học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; gắn với tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm lớn của tỉnh, của đất nước và các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện nhiệm vụ của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị trong năm 2015. Tiến hành tổng kết 04 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VI) về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bảo đảm nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả.

Theo bacgiang.gov.vn