DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 29995475
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 683
  • Trong tuần: 5221
  • Trong tháng: 252856
  • Trong năm: 2526808
Trang chủ

Đề cao trách nhiệm người đứng đầu, tạo bước đột phá trong phát triển KT-XH năm 2015 ( 10:11 | 14/01/2015 )

Bản để inGửi bài này qua Email

Ngày 13/01, UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của người đứng đầu và kiểm điểm công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2014; phương hướng, nhiệm vụ năm 2015. Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Hải chủ trì hội nghị. Tham dự có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Bùi Văn Hạnh, Dương Văn Thái.

   Kết quả thực hiện nhiệm vụ, trong tổng số 1.298 chỉ tiêu thuộc 05 nhiệm vụ trọng tâm do người đứng đầu các sở, cơ quan, đơn vị đăng ký có 1.247 chỉ tiêu hoàn thành kế hoạch (KH), chiếm 96,07% tổng số chỉ tiêu. Trong đó, có 783 chỉ tiêu hoàn thành 100% KH, chiếm 60,32%; 306 chỉ tiêu hoàn thành vượt từ 1-30% KH; 51 chỉ tiêu hoàn thành vượt KH từ 31-50%; 72 chỉ tiêu hoàn thành vượt KH từ 51-100%; 35 chỉ tiêu hoàn thành vượt KH từ 100% trở lên;...

   Kết quả xếp loại, có 13 cơ quan, đơn vị xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 21 cơ quan, đơn vị xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ; 01 đơn vị xếp loại hoàn thành nhiệm vụ. Trong đó, Sở Nông nghiệp và PTNT có số điểm cao nhất khối cơ quan thuộc UBND tỉnh; thành phố Bắc Giang đứng đầu khối các huyện, thành phố.

   Về kết quả công tác CCHC, các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh và UBND cấp huyện, xã đã tích cực triển khai chương trình tổng thể CCHC và Kế hoạch CCHC của tỉnh và đạt kết quả thiết thực. Nổi bật là công tác xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện đúng trình tự, đảm bảo tính công khai, dân chủ, hợp hiến, hợp pháp có tính khả thi cao. Chất lượng hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tiếp tục được nâng cao. Mô hình một cửa điện tử hiện đại được triển khai tại 10/10 huyện, thành phố;…

   Tại hội nghị, các đại biểu cũng thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại, hạn chế cần sớm khắc phục như: Công tác xây dựng nhiệm vụ trọng tâm của người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị, đia phương chưa sát thực tế, thiếu chặt chẽ; kết quả thực hiện nhiệm vụ chưa cao; công tác chỉ đạo, đôn đốc thực hiện CCHC của người đứng đầu một số sở, ngành, địa phương chưa quyết liệt nên hiệu quả không cao; cơ chế phối hợp giữa bộ phận tiếp nhận và trả kết quả với các phòng chuyên môn một số cơ quan, đơn vị chưa chặt chẽ dẫn tới tình trạng hồ sơ chậm được giải quyết;…

   Bàn về phương hướng năm 2015, hầu hết các đại biểu nhất trí cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị chủ động lựa chọn, xây dựng 05 nhiệm vụ trọng tâm cho sát hợp với tình hình thực tế; người đứng đầu cần phát huy vai trò cá nhân cùng với cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, địa phương triển khai và tổ chức thực hiện đánh giá hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm năm 2015 đồng thời thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của đơn vị, cơ quan mình; tiếp tục rà soát, đề xuất đơn giản hóa thủ tục hành chính; nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ phận “một cửa” tại cơ quan, đơn vị;…

   Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Hải ghi nhận kết quả đạt được, đồng thời thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, tồn tại cần khắc phục trong thời gian tới. Đồng chí nhấn mạnh, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương cần nhận thức sâu sắc và phân biệt rõ nhiệm vụ trọng tâm và nhiệm vụ chung, từ đó nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu tìm ra những giải pháp hữu hiệu nhằm tạo ra bước chuyển biến mang tính đột phá trong thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH của đơn vị, địa phương; thường xuyên rà soát, chấn chỉnh lại kỉ cương, kỉ luật hành chính trong bộ máy công quyền; kiên quyết đấu tranh loại bỏ những biểu hiện tiêu cực, nhũng nhiễu trong cơ quan hành chính nhà nước;…

   Về nhiệm vụ CCHC trong năm 2015, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương cần tập trung rà soát những hạn chế, vướng mắc trong triển khai nhiệm vụ; đặc biệt quan tâm, đầu tư nâng cao chất lượng hoạt động của bộ phận “một cửa”; tiếp tục nghiên cứu và cải cách mạnh mẽ các thủ tục hành chính;… Qua đó góp phần làm trong sạch đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả của cơ quan hành chính nhà nước, tăng cường lòng tin của nhân dân đối với bộ máy công quyền.

Theo bacgiang.gov.vn