DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 29995380
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 588
  • Trong tuần: 5126
  • Trong tháng: 252761
  • Trong năm: 2526713
Trang chủ

Thủ tục thẩm định hồ sơ mời thầu tư vấn công trình do UBND tỉnh làm chủ đầu tư ( 14:57 | 04/03/2015 )

Bản để inGửi bài này qua Email
Field gắn: 

5.1.Trình tự thực hiện:

- Bước 1:Đơn vị được chủ đầu tư giao thực hiện nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết – Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Địa chỉ: Đường Nguyễn Gia Thiều, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

Điện thoại: 0240.3858617                                fax: 0240.3854923.

Thời gian tiếp nhận:

+ Buổi sáng: Trong giờ làm việc hành chính, các ngày trong tuần.

+ Buổi chiều: Từ 13h đến 15h30 các ngày làm việc trong tuần.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ, nhận hồ sơ và viết phiếu hẹn. Chuyển hồ sơ cho Phòng Thẩm định và Giám sát đầu tư.

- Bước 2:Hồ sơ được chuyển qua lãnh đạo phòng xử lý và phân công giải quyết. Cán bộ thụ lý xem xét hồ sơ, thực hiện thẩm định HSMT. Trong quá trình thẩm định thấy hồ sơ chưa đáp ứng yêu cầu thì yêu cầu đơn vị được Chủ đầu tư giao thực hiện chỉnh sửa lại. Sau khi hồ sơ đã được chỉnh sửa đáp ứng yêu cầu, Cán bộ trực tiếp thụ lý soạn thảo Báo cáo thẩm định báo cáo lãnh đạo phòng trình Lãnh đạo Sở ký duyệt trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.

- Bước 3:Trả kết quả thẩm định HSMT tư vấn cho đơn vị được chủ đầu tư giao thực hiện, gửi Báo cáo Thẩm định và hồ sơ trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.

Thời gian trả kết quả: Trong giờ làm việc hành chính, các ngày trong tuần.

5.2.Cách thức thực hiện:

Hồ sơ được tổ chức Thẩm định tại Phòng Thẩm định và Giám sát đầu tư - Sở Kế hoạch và Đầu tư.

5.3.Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Tờ trình xin phê duyệt hồ sơ mời thầu:

- Các văn bản kèm theo Tờ trình:

+ Hồ sơ mời thầu tư vấn (Mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 01/2015/TT-BKHĐT ngày 14/2/2015).

+ Quyết định đầu tư và các tài liệu để ra quyết định đầu tư.

+ Điều ước quốc tế hoặc văn bản thoả thuận quốc tế đối với các dự án sử dụng vốn ODA;

+  Dự toán được duyệt (nếu có). 

+ Văn bản chứng minh nguồn vốn cho dự án;

+ Các văn bản pháp lý khác liên quan (nếu có);

+ Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (nếu trình Hồ sơ mời thầu sau khi phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu).

b) Số lượng hồ sơ: 01(Bộ)

5.4.Thời hạn giải quyết: 10 ngày kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ và hợp lệ.

5.5.Đối tượng thực hiện: Tổ chức.

5.6.Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

5.7.Kết quả: Báo cáo thẩm định.

5.8.Phí, lệ phí: 0,05% giá gói thầu (theođiểm b khoản 3 Điều 9 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP)

5.9.Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Hồ sơ mời thầu tư vấn (Mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 01/2015/TT-BKHĐT ngày 14/2/2015).

5.10. Yêu cầu, điều kiện: Không.

5.11.Căn cứ pháp lý :

- Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

- Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

- Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

- Thông tư số 01/2015/TT-BKHĐT ngày 14/2/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết lập HSMT tư vấn;

- Thông tư số 19/2015/TT-BKHĐT ngày 27/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập báo cáo thẩm định trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu;

- Quyết định số 486/2015/QĐ-UBND ngày 12/10/2015 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc Quy định  một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng  trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.