DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 29830251
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 3451
  • Trong tuần: 10791
  • Trong tháng: 87632
  • Trong năm: 2361584
Trang chủ

Thủ tục Sửa đổi hồ sơ mời thầu gói thầu thuộc công trình UBND tỉnh làm chủ đầu tư ( 14:56 | 04/03/2015 )

Bản để inGửi bài này qua Email

6.1.Trình tự thực hiện:

- Bước 1:Đơn vị được chủ đầu tư giao thực hiện nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết – Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Địa chỉ: Đường Nguyễn Gia Thiều, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

Điện thoại: 0240.3858617                                fax: 0240.3854923.

Thời gian tiếp nhận:

+ Buổi sáng: Trong giờ làm việc hành chính, các ngày trong tuần.

+ Buổi chiều: Từ 13h đến 15h30 các ngày làm việc trong tuần.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ, nhận hồ sơ và viết phiếu hẹn. Chuyển hồ sơ cho Phòng Thẩm định và Giám sát đầu tư.

- Bước 2:Hồ sơ được chuyển qua lãnh đạo phòng xử lý phân công công việc, chuyên viên Phòng Thẩm định kiểm tra hồ sơ báo cáo lãnh đạo phòng trình lãnh đạo Sở ký công văn báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh và trả lời đơn vị được chủ đầu tư giao thực hiện.

- Bước 3: Chủ tịch UBND tỉnh xem xét và ra văn bản trả lời gửi lại cho đơn vị được Chủ đầu tư giao thực hiện và Sở Kế hoạch và đầu tư.

Thời gian trả kết quả: Trong giờ làm việc hành chính, các ngày trong tuần.

- Bước 4:Đơn vị được Chủ đầu tư giao thực hiện thông báo cho các nhà thầu đã mua hồ sơ dự thầu.

6.2.Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Phòng Thẩm định và Giám sát đầu tư - Sở Kế hoạch và Đầu tư.

6.3.Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Văn bản đề nghị sửa đổi hồ sơ mời thầu.

- Các văn bản làm căn cứ sửa đổi (nếu có).

b) Số lượng hồ sơ: 01(Bộ)

6.4.Thời hạn giải quyết: Chưa có quy định.

6.5.Đối tượng thực hiện: Tổ chức.

6.6.Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

6.7.Kết quả: Văn bản cho phép thay đổi hồ sơ.

6.8.Phí, lệ phí: Không.

6.9.Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

6.10. Yêu cầu, điều kiện: Không.

6.11.Căn cứ pháp lý :

- Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

- Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

- Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

- Thông tư số 19/2015/TT-BKHĐT ngày 27/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập báo cáo thẩm định trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu;

- Quyết định số 486/2015/QĐ-UBND ngày 12/10/2015 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc Quy định  một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng  trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.