DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 29996954
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 305
  • Trong tuần: 6700
  • Trong tháng: 254335
  • Trong năm: 2528287
Trang chủ

Thủ tục thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu công trình do UBND tỉnh làm chủ đầu tư ( 14:55 | 04/03/2015 )

Bản để inGửi bài này qua Email
Field gắn: 

7.1.Trình tự thực hiện:

- Bước 1:Đơn vị được chủ đầu tư giao thực hiện nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết – Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Địa chỉ: Đường Nguyễn Gia Thiều, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

Điện thoại: 0240.3858617                                fax: 0240.3854923.

Thời gian tiếp nhận:

+ Buổi sáng: Trong giờ làm việc hành chính, các ngày trong tuần.

+ Buổi chiều: Từ 13h đến 15h30 các ngày làm việc trong tuần.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ, nhận hồ sơ và viết phiếu hẹn. Chuyển hồ sơ cho Phòng Thẩm định và Giám sát đầu tư.

- Bước 2:Hồ sơ được chuyển qua lãnh đạo phòng xử lý và phân công giải quyết. Cán bộ thụ lý xem xét hồ sơ, thực hiện thẩm định kết quả đấu thầu và soạn thảo Báo cáo thẩm định báo cáo lãnh đạo phòng trình Lãnh đạo Sở ký duyệt trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.

- Bước 3:Trả kết quả thẩm định kết quả đấu thầu cho đơn vị được chủ đầu tư giao thực hiện, gửi Báo cáo Thẩm định và hồ sơ trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.

Thời gian trả kết quả: Trong giờ làm việc hành chính, các ngày trong tuần.

7.2.Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

7.3.Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Tờ trình phê duyệt kết quả đấu thầu

- Các tài liệu kèm theo Tờ trình:

+ Bản chụp quyết định đầu tư; điều ước hoặc thoả thuận quốc tế (nếu có); bản chụp Quyết định kế hoạch lựa chọn nhà thầu; bản sao hồ sơ mời thầu và bản chụp Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu;

+ Quyết định thành lập tổ chuyên gia đấu thầu, hợp đồng thuê tư vấn đấu thầu, tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp;

+ Danh sách nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu, biên bản mở thầu;

+ Các hồ sơ dự thầu và các tài liệu làm rõ, sửa đổi, bổ sung liên quan;

+ Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu của tổ chuyên gia đấu thầu, tư vấn đấu thầu, tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp (mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 23/2015/TT-BKHĐT ngày 21/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư);

+ Văn bản phê duyệt các nội dung của quá trình thực hiện lựa chọn nhà thầu theo quy định;

+ Biên bản thương thảo hợp đồng đối với gói thầu dịch vụ tư vấn;

+ Ý kiến về kết quả lựa chọn nhà thầu của tổ chức tài trợ nước ngoài (nếu có);

+ Các tài liệu khác liên quan.

b) Số lượng hồ sơ: 01(Bộ)

7.4.Thời hạn giải quyết: 10 ngày kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ và hợp lệ.

7.5.Đối tượng thực hiện: Tổ chức.

7.6.Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

7.7.Kết quả: Báo cáo thẩm định.

7.8.Phí, lệ phí: 0,05% giá gói thầu, nhưng tối thiểu là 1.000.000 đồng, tối đa là 50.000.000 đồng (theokhoản 5 Điều 9 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP)

7.9.Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu.

7.10. Yêu cầu, điều kiện: Không.

7.11.Căn cứ pháp lý :

- Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

- Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

- Thông tư số Thông tư số 23/2015/TT-BKHĐT ngày 21/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu;

- Thông tư số 19/2015/TT-BKHĐT ngày 27/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập báo cáo thẩm định trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu;

- Quyết định số 486/2015/QĐ-UBND ngày 12/10/2015 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc Quy định  một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng  trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.