DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 29995442
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 650
  • Trong tuần: 5188
  • Trong tháng: 252823
  • Trong năm: 2526775
Trang chủ

Thủ tục giải quyết kiến nghị của nhà thầu ( 14:54 | 04/03/2015 )

Bản để inGửi bài này qua Email

9.1.Trình tự thực hiện:

- Bước 1:Nhà thầu tham gia đấu thầu gửi đơn kiến nghị đến bên mời thầu.

- Bước 2:Bên mời thầu giải quyết kiến nghị.

- Bước 3:Nếu nhà thầu không đồng ý hoặc bên mời thầu không giải quyết được, nhà thầu gửi đơn kiến nghị đến chủ đầu tư.

- Bước 4:Chủ đầu tư giải quyết kiến nghị.

- Bước 5:Nếu nhà thầu không đồng ý hoặc chủ đầu tư không giải quyết được, nhà thầu gửi đơn kiến nghị đến người có thẩm quyền và Hội đồng tư vấn.

Sở Kế hoạch và Đầu tư - Địa chỉ: Đường Nguyễn Gia Thiều, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

Điện thoại: 0240.3858617                                fax: 0240.3854923.

Thời gian tiếp nhận:

+ Buổi sáng: Trong giờ làm việc hành chính, các ngày trong tuần.

+ Buổi chiều: Từ 13h đến 15h30 các ngày làm việc trong tuần.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ, nhận hồ sơ và viết phiếu hẹn. Chuyển hồ sơ cho lãnh đạo Phòng Thẩm định và Giám sát đầu tư xử lý phân công cán bộ thụ lý.

- Bước 6:Người có thẩm quyền giải quyết kiến nghị

Thời gian trả kết quả: Trong giờ làm việc hành chính, các ngày trong tuần.

9.2.Cách thức thực hiện: Nhà thầu kiến nghị bằng văn bản đến Bên mời thầu, chủ đầu tư, người có thẩm quyền.

9.3.Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Văn bản kiến nghị.

- Các tài liệu liên quan (nếu có).

b) Số lượng hồ sơ: 01(Bộ)

9.4.Thời hạn giải quyết: Bên mời thầu: 5 ngày; Chủ đầu tư: 7 ngày; Người có thẩm quyền 10 ngày.

9.5.Đối tượng thực hiện: Tổ chức.

9.6.Cơ quan thực hiện: Bên mời thầu, Chủ đầu tư, người quyết định đầu tư..

9.7.Kết quả: Văn bản giải quyết kiến nghị.

9.8.Phí, lệ phí: Không.

9.9.Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

9.10. Yêu cầu, điều kiện: Không.

9.11.Căn cứ pháp lý :

- Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

- Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

- Quyết định số 486/2015/QĐ-UBND ngày 12/10/2015 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc Quy định  một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng  trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.