DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 29829947
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 3147
  • Trong tuần: 10487
  • Trong tháng: 87328
  • Trong năm: 2361280
Trang chủ

Thủ tục thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu (Chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh) công trình do UBND tỉnh làm chủ đầu tư ( 14:51 | 04/03/2015 )

Bản để inGửi bài này qua Email

8. Thủ tục thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu (Chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh) công trình do UBND tỉnh làm chủ đầu tư:

8.1.Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chủ đầu tư nộp hồ sơ tại Phòng Thẩm định và Giám sát đầu tư - Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Địa chỉ: Đường Nguyễn Gia Thiều, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

- Điện thoại: 0240.3858617 fax: 0240.3854923.

- Thời gian tiếp nhận: Trong giờ làm việc hành chính, các ngày trong tuần.

Cán bộ phòng kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ viết giấy biên nhận.

Bước 2: Hồ sơ được được chuyển qua lãnh đạo xử lý và phân công giải quyết. Cán bộ chuyên quản kiểm tra nếu hồ sơ chưa đúng quy đình thì yêu cầu chủ đầu tư lập lại (bằng văn bản), nếu hồ sơ đã đúng quy định thì soạn thảo báo cáo thẩm định trình lãnh đạo ký.

Bước 3: Chủ đầu tư nộp lệ phí thẩm định và nhận kết quả, Sở Kế hoạch đầu tư gửi báo cáo thẩm định trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định.

- Thời gian trả kết quả: Trong giờ làm việc hành chính, các ngày trong tuần.

8.2.Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại phòng Thẩm định và Giám sát đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư.

8.3.Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ:

1- Tờ trình phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

2- Các tài liệu kèm theo Tờ trình:

+ Bản chụp quyết định đầu tư và các tài liệu để ra quyết định đầu tư; điều ước hoặc thoả thuận quốc tế (nếu có); Bản chụp Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu;

+ Bản chụp Hồ sơ yêu cầu và bản chụp quyết định phê duyệt HSYC;

+ Quyết định thành lập tổ chuyên gia đấu thầu, hợp đồng thuê tư vấn đấu thầu, tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp;

+ Danh sách nhà thầu nộp hồ sơ đề xuất, biên bản mở thầu;

+ Các hồ sơ đề xuất và các tài liệu làm rõ, sửa đổi, bổ sung liên quan;

+ Báo cáo đánh giá hồ sơ đề xuất của Tổ chuyên gia đấu thầu, tư vấn đấu thầu, tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp;

+ Văn bản phê duyệt các nội dung của quá trình thực hiện lựa chọn nhà thầu theo quy định;

+ Biên bản thương thảo hợp đồng đối với gói thầu dịch vụ tư vấn;

+ Ý kiến về kết quả lựa chọn nhà thầu của tổ chức tài trợ nước ngoài (nếu có);

+ Các tài liệu khác liên quan

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

8.4.Thời hạn giải quyết: 10 ngày kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ và hợp lệ.

8.5.Đối tượng thực hiện thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

8.6.Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

8.7.Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Báo cáo thẩm định.

8.8.Phí, lệ phí (nếu có): Chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu 0,01% giá gói thầu (tối thiểu là 1.000.000 đồng, tối đa là 30.000.000 đồng) (Nghị định 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ).

8.9.Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

8.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

8.11.Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 .

- Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12;

- Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng.

- Căn cứ Nghị định số 68/2012/NĐ-CP ngày 12/9/2012 của Chính phủ;

- Thông tư số 04/2010/TT- BKH ngày 01/02/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Thông tư 11/2010/TT-BKH ngày 27/5/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về chào hàng cạnh tranh.

- Quyết định số 475/2013/QĐ-UBND ngày 13/9/2013 của UBND tỉnh ban hành “Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng đối với các dự án đầu tư địa bàn tỉnh Bắc Giang”.

- Quyết định số 130/2009/QĐ-UBND ngày 30/11/2009 của UBND tỉnh V/v ban hành quy định chức năng , nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu, tổ chức và mối quan hệ công tác của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh.