DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 29829972
  • Visitor Online: 1
  • Hôm nay: 3172
  • Trong tuần: 10512
  • Trong tháng: 87353
  • Trong năm: 2361305
Trang chủ

Thủ tục tham gia kiến HSMT (đối với gói thầu thuộc dự án do Chủ tịch UBND tỉnh và Báo cáo KT-KT do Giám đốc Sở Xây dựng quyết định đầu tư) ( 15:40 | 04/03/2015 )

Bản để inGửi bài này qua Email

2.1.Trình tự thực hiện:

- Bước 1:Chủ đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết – Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Địa chỉ: Đường Nguyễn Gia Thiều, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

Điện thoại: 0240.3858617                                fax: 0240.3854923.

Thời gian tiếp nhận:

+ Buổi sáng: Trong giờ làm việc hành chính, các ngày trong tuần.

+ Buổi chiều: Từ 13h đến 15h30 các ngày làm việc trong tuần

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ, nhận hồ sơ và viết phiếu hẹn. Chuyển hồ sơ cho Phòng Thẩm định và Giám sát đầu tư

- Bước 2:Hồ sơ được chuyển qua lãnh đạo phòng xử lý và phân công giải quyết. Cán bộ thụ lý xem xét hồ sơ, thẩm định. Sau đó soạn thảo Văn bản tham gia ý kiến hồ sơ mời thầu báo cáo lãnh phòng trình Lãnh đạo Sở ký duyệt

- Bước 3:Trả kết quả tham gia ý kiến cho chủ đầu tư

Thời gian trả kết quả: Trong giờ làm việc hành chính, các ngày trong tuần.

2.2.Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Phòng Thẩm định và Giám sát đầu tư -Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc qua bưu điện.

2.3.Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

1- Công văn tham gia ý kiến hồ sơ mời thầu:

2- Các văn bản kèm theo Công văn:

+ Hồ sơ mời thầu (theo mẫu).

+ Văn bản thẩm định hồ sơ mời thầu của cơ quan đơn vị thẩm định;

b) Số lượng hồ sơ: 01bộ.

2.4.Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ và hợp lệ.

2.5.Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

2.6.Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

2.7.Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản tham gia ý kiến.

2.8.Phí, lệ phí (nếu có): Không.

2.9.Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Hồ sơ mời thầu mời thầu mua sắm hàng hoá (Mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT); Hồ sơ mời thầu xây lắp (Mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT); Hồ sơ mời thầu tư vấn (Mẫu ban hành kèm theo tại Thông tư số 01/2015/TT-BKHĐT ngày 14/2/2015).

2.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.

2.11.Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

- Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

- Thông tư số 01/2015/TT-BKHĐT ngày 14/2/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết lập HSMT tư vấn;

- Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết lập HSMT xây lắp;

- Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT ngày 16/6/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết lập HSMT mua sắm hàng hóa;

- Quyết định số 486/2015/QĐ-UBND ngày 12/10/2015 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc Quy định  một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.