DIỄN ĐÀN

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 26617968
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 62
  • Trong tuần: 13751
  • Trong tháng: 85679
  • Trong năm: 18617968
Trang chủ | Khung hướng dẫn xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước, khung hướng dẫn lập kế hoạch đầu tư phát triển năm 2016

Khung hướng dẫn xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước, khung hướng dẫn lập kế hoạch đầu tư phát triển năm 2016 ( 16:38 | 26/06/2015 )

Bản để inGửi bài này qua Email

Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016;

Khung hướng dẫn số 3786/BKHĐT-TH ngày 15/6/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016, ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 1673/UBND-TH ngày 22/6/2015. Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các Sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh, UBND huyện, thành phố về việc triển khai lập kế hoạch phát triển kinhtế - xã hội năm 2016

Khung hướng dẫn xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 (Ấn vào để tải về)

Nguồn: Phòng THQH