DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 29907924
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 539
  • Trong tuần: 4032
  • Trong tháng: 165305
  • Trong năm: 2439257
Trang chủ

Khung hướng dẫn xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước, khung hướng dẫn lập kế hoạch đầu tư phát triển năm 2016 ( 16:38 | 26/06/2015 )

Bản để inGửi bài này qua Email

Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016;

Khung hướng dẫn số 3786/BKHĐT-TH ngày 15/6/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016, ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 1673/UBND-TH ngày 22/6/2015. Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các Sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh, UBND huyện, thành phố về việc triển khai lập kế hoạch phát triển kinhtế - xã hội năm 2016

Khung hướng dẫn xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 (Ấn vào để tải về)

Nguồn: Phòng THQH