DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 30254163
  • Visitor Online: 3
  • Hôm nay: 997
  • Trong tuần: 3952
  • Trong tháng: 511544
  • Trong năm: 2785496
Trang chủ

Thông báo mời thầu: Dự án: Tu bổ đê điều thường xuyên năm 2015, tỉnh Bắc Giang ( 16:25 | 06/08/2015 )

Bản để inGửi bài này qua Email

THÔNG BÁO MỜI THẦU

1. Tên bên mời thầu: Ban Quản lý dự án Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Giang.

2. Tên gói thầu:

   - Gói thầu: Làm đường, gom dân sinh đoạn K56+492-K57+922 đê tả Cầu, huyện Việt Yên (Dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ).

   - Gói thầu: Gia cố mặt đê đoạn K19+620-K20+000 đê hữu Thương, huyện Tân Yên (Dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ).

   - Gói thầu: Đắp áp trúc mở rộng mặt cắt, gia cố mặt đê đoạn K46+265-K46+730 đê tả Cầu, huyện Việt Yên (Dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ).

   - Gói thầu: Xây dựng Kho vật tư phòng chống lụt bão tại trụ sở Hạt quản lý đê Lục Nam, huyện Lục Nam (Dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ).

3. Tên dự án: Tu bổ đê điều thường xuyên năm 2015, tỉnh Bắc Giang.

4. Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương do Bộ NN&PTNT quản lý.

5. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

6. Thời gian bán HSMT: Từ 7h30 ngày 07/8/2015 đến trước 8h30 ngày 17/8/2015 (trong giờ hành chính).

7. Địa điểm bán HSMT: Ban Quản lý dự án Sở Nông nghiệp và PTNT Bắc Giang - Đường Đàm Thuận Huy, P.Trần Phú, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang; điện thoại: 0240.3854437, Fax: 0240.3853983.

8. Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng).

9. Địa chỉ nhận HSMT: Ban Quản lý dự án Sở Nông nghiệp và PTNT Bắc Giang - Đường Đàm Thuận Huy, P.Trần Phú, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

10. Thời điểm đóng thầu: 8h30 ngày 17/8/2015.

11. Bảo đảm dự thầu:

   - Gói thầu: Làm đường, gom dân sinh đoạn K56+492-K57+922 đê tả Cầu, huyện Việt (50.000.000 đồng).

   - Gói thầu: Gia cố mặt đê đoạn K19+620-K20+000 đê hữu Thương, huyện Tân Yên (18.500.000 đồng).

   - Gói thầu: Đắp áp trúc mở rộng mặt cắt, gia cố mặt đê đoạn K46+265-K46+730 đê tả Cầu, huyện Việt Yên (17.500.000 đồng).

   - Gói thầu: Xây dựng Kho vật tư phòng chống lụt bão tại trụ sở Hạt quản lý đê Lục Nam, huyện Lục Nam (17.500.000 đồng).

12. Hình thức bảo đảm dự thầu: Thư đảm bảo ngân hàng.

13. Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào 8h45 (giờ Việt Nam) ngày 17/8/2015 tại Ban Quản lý dự án Sở Nông nghiệp và PTNT Bắc Giang - Đường Đàm Thuận Huy, P.Trần Phú, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

Nguồn: Phòng TĐ&GSĐT

 

Các tin khác