DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 28925657
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 1793
  • Trong tuần: 14512
  • Trong tháng: 497265
  • Trong năm: 1456990
Trang chủ

Hướng dẫn thực hiện cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu kể từ ngày 1/11/2015 ( 10:34 | 22/09/2015 )

Bản để inGửi bài này qua Email
Field gắn: 

   Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa ban hành Văn bản số 6443/BKHĐT-QLĐT nhằm bảo đảm hiệu lực và thực hiện thống nhất việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu theo quy định.

   Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng được Bộ KH&ĐT và Bộ Tài chính ban hành ngày 8/9/2015, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/11/2015, thay thế Thông tư liên tịch số 20/2010/TTLT-BKH-BTC và Thông tư số 17/2010/TT-BKHĐT quy định chi tiết thí điểm đấu thầu qua mạng.

   Theo Văn bản số 6443/BKHĐT-QLĐT, ngày 11/8/2014, Bộ KH&ĐT có Văn bản số 5186/BKHĐT-QLĐT về việc hướng dẫn thực hiện cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu trong giai đoạn chuyển tiếp (giai đoạn từ ngày 15/8/2014 đến ngày Thông tư thay thế Thông tư liên tịch số 20/2010/TTLT-BKH-BTC quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu để đăng tải trên Báo Đấu thầu có hiệu lực thi hành); Văn bản số 5186/BKHĐT-QLĐT sẽ chấm dứt áp dụng kể từ ngày 01/11/2015.

   Tại Văn bản số 5186/BKHĐT-QLĐT, Bộ KH&ĐT hướng dẫn, trong giai đoạn chuyển tiếp, đối với thông tin về Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư, bên mời thầu có trách nhiệm tự đăng tải thông tin lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 7 của Nghị định số 63/2014/NĐ-CP. Trường hợp bên mời thầu chưa đủ điều kiện để tự đăng tải, bên mời thầu cung cấp thông tin theo quy định tại Điều 8 của Nghị định số 63/2014/NĐ-CP cho Báo Đấu thầu để thực hiện đăng tải lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Tuy nhiên, kể từ ngày 1/11/2015, theo quy định tại Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC, việc đăng tải thông tin về Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư sẽ do bên mời thầu tự thực hiện. Theo đó, trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày văn bản phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư được ban hành, bên mời thầu tự đăng tải Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

   Đối với thông tin về Thông báo mời quan tâm; Thông báo mời sơ tuyển; Thông báo mời chào hàng; Thông báo mời thầu; Danh sách ngắn; Kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư; thông báo hủy, gia hạn, điều chỉnh, đính chính các thông tin đã đăng tải, theo quy định của Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC, kể từ ngày 1/11/2015, bên mời thầu tự đăng tải lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia hoặc cung cấp cho Báo Đấu thầu để đăng tải. Trường hợp bên mời thầu tự đăng tải, Báo Đấu thầu sẽ trích xuất thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia để đăng tải trên Báo Đấu thầu trong vòng 2 ngày làm việc kể từ khi bên mời thầu tự đăng tải thông tin lên Hệ thống. Trường hợp bên mời thầu cung cấp thông tin cho Báo Đấu thầu, Báo Đấu thầu sẽ thực hiện đăng tải trên Báo Đấu thầu trong vòng 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin hợp lệ, đồng thời chuyển tiếp đăng tải lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Như vậy, theo quy định của Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC, kể từ ngày 1/11/2015, trường hợp bên mời thầu tự đăng tải thông tin lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia thì không cần cung cấp thông tin cho Báo Đấu thầu; trường hợp cung cấp thông tin cho Báo Đấu thầu thì bên mời thầu không cần tự đăng tải thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. 

   Cũng theo quy định của Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC, đối với bên mời thầu đã đăng ký tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia thì phải tự đăng tải thông tin lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định tại Khoản 1 Điều 11 của Thông tư này. Báo Đấu thầu không có trách nhiệm đăng tải các thông tin mà bên mời thầu đã đăng ký tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cung cấp bằng văn bản giấy.

   Đối với chi phí đăng tải thông tin về đấu thầu, trong giai đoạn chuyển tiếp, theo Văn bản số 5186/BKHĐT-QLĐT, Báo Đấu thầu thực hiện tạm thu theo mức chi phí quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 20/2010/TTLT-BKH-BTC; Báo Đấu thầu thực hiện hoàn trả hoặc thu thêm (truy thu) của bên mời thầu số tiền chênh lệch (nếu có) giữa mức chi phí tạm thu này với mức chi phí quy định tại Thông tư thay thế Thông tư liên tịch số 20/2010/TTLT-BKH-BTC. Về nội dung này, tại Văn bản số 6443/BKHĐT-QLĐT, Bộ KH&ĐT thông báo, khi Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/11/2015, đối với những thông tin đăng tải trong giai đoạn chuyển tiếp, Báo Đấu thầu sẽ không thực hiện thu thêm (truy thu) bên mời thầu số tiền chênh lệch giữa mức thu chi phí theo quy định tại Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC với mức thu chi phí quy định tại Thông tư liên tịch số 20/2010/TTLT-BKH-BTC.

Theo: muasamcong.vn