DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 28158899
  • Visitor Online: 3
  • Hôm nay: 1589
  • Trong tuần: 9470
  • Trong tháng: 690232
  • Trong năm: 690232
Trang chủ

Nghị quyết số 59/NQ-CP của Chính phủ tập trung triển khai thi hành Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư 2014 ( 09:37 | 23/08/2015 )

Bản để inGửi bài này qua Email
Field gắn: 

Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 và Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 8 ngày 26 tháng 11 năm 2014 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2015.

   Ngay sau khi có hiệu lực thi hành, các Bộ, cơ quan, địa phương đã tích cực, chủ động tổ chức triển khai thi hành Luật để đảm bảo hoạt động đầu tư, kinh doanh của các nhà đầu tư, các doanh nghiệp không bị gián đoạn và xáo trộn. Tuy nhiên, việc thi hành vẫn còn một số những khó khăn vướng mắc khi triển khai Luật mới.

   Để đảm bảo thi hành đầy đủ, nhất quán các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư 2014 gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2015 - 2016, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 59/NQ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2015 về triển khai thi hành Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư trên cơ sở tập trung triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp sau:

   1. Ban hành các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư, theo đó Chính phủ yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp và Luật đầu tư, phối hợp với Văn phòng Chính phủ hoàn tất các thủ tục để Chính phủ ban hành trước ngày 15/9/2015.

   2. Bảo đảm thực thi đầy đủ, nhất quán các quy định của Luật Đầu tư về ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và điều kiện đầu tư kinh doanh.

   3. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện các văn bản pháp luật liên quan để bảo đảm tính thống nhất với quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư.

   4. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư; tiếp tục hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin và tổ chức thực hiện công tác quản lý đăng ký doanh nghiệp, đăng ký đầu tư.

   5. Thành lập Tổ công tác thi hành Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư.

Nguồn: Sưu tầm