DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 29582883
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 2664
  • Trong tuần: 7738
  • Trong tháng: 306281
  • Trong năm: 2114216
Trang chủ

Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành thông tư 10/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu ( 10:03 | 17/11/2015 )

Bản để inGửi bài này qua Email
Field gắn: 
Ngày 26/10/2015, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu.
   Thông tư này quy định chi tiết việc lập, trình duyệt, thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu, dự án thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, trừ gói thầu mua thuốc quy định tại điểm g khoản 1 Điều 1 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13.
   Việc Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư 10 góp phần khắc phục những tồn tại, khó khăn, bất cập trong quá trình lập, trình duyệt, thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu trong thời gian qua và đồng thời triển khai chi tiết những nội dung mới trong Luật Đấu thầu 2013. Bên cạnh đó Thông tư 10 được ban hành cũng góp phần cải cách thủ tục hành chính, tăng cường hiệu quả, hiệu lực thực thi các quy định của pháp luật về đấu thầu và tạo nhiều thuận lợi cho bên mời thầu, chủ đầu tư trong việc lập, trình duyệt, thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.
   Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT gồm 11 Điều, kèm theo Phụ lục với 3 mẫu văn bản gồm: Văn bản trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Thông tư bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/12/2015, thay thế Thông tư số 02/2009/TT-BKH ngày 17/02/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn lập kế hoạch đấu thầu.
Sưu tầm