DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 30466651
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 303
  • Trong tuần: 12796
  • Trong tháng: 724032
  • Trong năm: 2997984
Trang chủ

Công tác thẩm tra và trình cấp Giấy chứng nhận đầu tư trong tháng 12 năm 2015 ( 15:26 | 19/01/2016 )

Bản để inGửi bài này qua Email

Từ ngày 11/12/2015 đến hết ngày 10/01/2016, Phòng HT&KTĐN đã tiếp nhận 30hồ sơ, trong đó 19 hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư, 5 hồ sơ giãn tiến độ, 1 hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư, 01 hồ sơ góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài và 5 hồ sơ đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư.

   Từ ngày 11/12/2015 đến hết ngày 10/01/2016, Phòng HT&KTĐN đã tiếp nhận 30hồ sơ, trong đó 19 hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư, 5 hồ sơ giãn tiến độ, 1 hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư, 01 hồ sơ góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài và 5 hồ sơ đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư.
   Trong tháng, đã báo cáo UBND tỉnh Quyết định chủ trương đầu tư cho 19 dự án; từ chối 2 dự án đầu tư, Sở cấp Giấy giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 3 dự án (không tính các dự án được đăng ký đầu tư trên cơ sở điều chỉnh dự án đầu tư đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư trước đây).
   Trong tháng 01/2016 (từ 12/12 đến 11/01/2015), UBND tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư cho 16 dự án của các nhà đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký 595 tỷ đồng; 7 dự án đầu tư nước ngoài, vốn đăng ký 21,18 triệu USD (không tính các dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư trên cơ sở điều chỉnh của các dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư trước đây); 01 dự an điều chỉnh tang vốn khoảng 10 triệu USD.
   Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh thu hút được 17 dự án, trong đó có 17dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký đạt 604 tỷ đồng (trong đó, bên ngoài các KCN trên địa bàn tỉnh thu hút được 16 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký đạt 595 tỷ đồng (không tính các dự án cấp lại theo Luật Đầu tư năm 2014); trong các KCN thu hút được 01 dự án với vốn đăng ký đạt 9 tỷ đồng). Không có dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài nào được cấp từ đầu năm đến nay.
   Tính chung từ trước đến nay, toàn tỉnh có 953 dự án đầu tư, trong đó có 747 dự án đầu tư trong nước và 206 dự án đầu tư nước ngoài, tổng vốn đăng ký là 42.327 tỷ đồng và 2.363,3 triệu USD.
   Tính chung từ trước đến nay, toàn tỉnh có 964 dự án đầu tư, trong đó có 749 dự án đầu tư trong nước và 215dự án đầu tư nước ngoài, tổng vốn đăng ký là 42.801 tỷ đồng và 2.554 triệu USD (trong đó các KCN có 142 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 2.294 triệu USD; ngoài KCN có 73 dự án vốn đăng ký 260 triệu USD.
 

Nguồn: Phòng HT&KTĐN