DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 29246357
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 1000
  • Trong tuần: 27911
  • Trong tháng: 817965
  • Trong năm: 1777690
Trang chủ

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã: thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; Tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của Liên Hiệp HTX ( 10:01 | 25/04/2016 )

Bản để inGửi bài này qua Email
Field gắn: 

5.1. Trình tự thực hiện:

Bước 1:Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ, lệ phí tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư.

+ Địa chỉ: Đường Nguyễn Gia Thiều, thành phố Bắc Giang

+ Điện thoại: 0240.3823139 – Fax: 0240.3823139

+ Thời gian tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ:

          Buổi sáng: Theo giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày Lễ, Tết)

           Buổi chiều: Từ 13giờ 00 đến 15h30 các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày Lễ, Tết).

 

Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký hợp tác xã/liên hiệp hợp tác xã:

+ Yêu cầu người đến làm thủ tục nộp bản sao hợp lệ giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực.

+Trường hợp được ủy quyền thì phải có giấy tờ sau: Hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa người thành lập hợp tác xã, hợp tác xã và tổ chức làm dịch vụ nộp hồ sơ, nhận kết quả và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả; hoặc văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả theo quy định của pháp luật.

Cán bộ Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ viết giấy biên nhận cho tổ chức.

Bước 2:  Phòng Đăng ký kinh doanh thẩm định, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, hoàn thiện Giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã.

Bước 3:Tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư.

5.2. Cách thức thực hiện:

- Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Kế hoạch và đầu tư.

- Gửi qua đường bưu điện.

5.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

+Giấy đề nghị thay đổi nội dung đăng ký của hợp tác xã /Liên Hiệp HTX. (theo mẫu quy định tại Phụ lục số I-7Thông tư 03/2014/TT-BKHĐT);

+Nghị quyết của hội đại hội thành viên hoặc quyết định bằng văn bản của hội đồng quản trị về việc thay đổi theo từng nội dung đăng ký hợp tác xã theo quy định của Luật Hợp tác xã.

+ Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã/liên hiệp hợp tác xã.

(Trường hợp thay đổi địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xãsang huyện hoặc tnh, thành phố khác với nơi hợp tác xã đã đăng ký thì hợp tác xã đăng ký thay đổi tại cơ quan đăng ký hợp tác xãnơi hợp tác xã dự định đặt trụ sở mới.Hợp tác xã thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểmtheo quy định của pháp luật về thuế.

Trường hợp thay đi người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã do người đại diện theo pháp luật bị chết hoặc mất năng lực hành vi dân sự thì trưởng ban kiểm soát của hợp tác xã ký, ghi họ tên trong giấy đề nghị thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã.)

b) Số lượng hồ sơ: 01(Bộ)

5.4. Thời hạn giải quyết: 05 ngàylàm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

5.5. Đối tượng thực hiện: Tổ chức

5.6. Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư

5.7. Kết quả:

Giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã/liên hiệp hợp tác xã.

5.8. Phí, lệ phí:

Lệ phí thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã/liên hiệp hợp tác xã: 30.000 đồng.

(Nghị quyết số 10/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014)

5.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã /Liên Hiệp HTX (theo mẫu quy định tại Phụ lục số I-7 Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT).

5.10. Yêu cầu, điều kiện:

 + Ngành, nghề sản xuất, kinh doanh mà pháp luật không cấm;

+ Tên của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được đặt theo quy định tại Điều 22 của Luật hợp tác xã 2012;

+ Có trụ sở chính theo quy định tại Điều 26 của Luật hợp tác xã 2012.

5.11. Căn cứ pháp lý :

- Luật Hợp tác xã số 23/2012/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2012.

- Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã.

- Thông tư 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn về đăng ký Hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của Hợp tác xã.

- Nghị quyết số 10/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc Quy định mức thu và tỷ lệ điều tiết các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

- Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 ban hành hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam.

- Quyết định số 337/2007/QĐ-BKH 10/4/2007 về việc ban hành quy định nội dung hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

- Các văn bản pháp luật chuyên ngành có liên quan khác.