DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 29583003
  • Visitor Online: 1
  • Hôm nay: 2784
  • Trong tuần: 7858
  • Trong tháng: 306401
  • Trong năm: 2114336
Trang chủ

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã ( 10:10 | 25/04/2016 )

Bản để inGửi bài này qua Email
Field gắn: 

6.1. Trình tự thực hiện:

Bước 1:Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ, lệ phí tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư.

+ Địa chỉ: Đường Nguyễn Gia Thiều, thành phố Bắc Giang

+ Điện thoại: 0240.3823139 – Fax: 0240.3823139

+ Thời gian tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ:

          Buổi sáng: Theo giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày Lễ, Tết)

           Buổi chiều: Từ 13giờ 00 đến 15h30 các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày Lễ, Tết).

Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký hợp tác xã/liên hiệp hợp tác xã:

+ Yêu cầu người đến làm thủ tục nộp bản sao hợp lệ giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực.

+Trường hợp được ủy quyền thì phải có giấy tờ sau: Hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa người thành lập hợp tác xã, hợp tác xã và tổ chức làm dịch vụ nộp hồ sơ, nhận kết quả và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả; hoặc văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả theo quy định của pháp luật.

Cán bộ Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ viết giấy biên nhận cho tổ chức.

Bước 2:  Phòng Đăng ký kinh doanh thẩm định, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, hoàn thiện Giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã.

Bước 3:Tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư.

6.2. Cách thức thực hiện:

- Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Kế hoạch và đầu tư.

- Gửi qua đường bưu điện.

6.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

 +Giấy đề nghị thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã theo mẫu quy định tại Phụ lục số I-8 Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT);

+Nghị quyết của đại hội thành viên hoặc quyết định của hội đồng quản trị về việc thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã theo quy định của Luật Hợp tác xã;

+Bản sao hợp lệ giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đối với trường hợp thay đổi người đại diện;

+Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân đối với việc thay đổi ngành, nghề sản xuất, kinh doanh của chi nhánh hợp tác xã mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

+ Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã/liên hiệp hợp tác xã.

(- Trường hợp thay đi địa chỉ chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã/liên hiệp hợp tác xãsang huyện hoặc tỉnh, thành phố khác với nơi hợp tác xã/liên hiệp hợp tác xãđã đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thì hợp tác xã/liên hiệp hợp tác xãđăng ký thay đi tại cơ quan đăng ký hợp tác xã nơi hợp tác xã/liên hiệp hợp tác xãdự định đặt chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh mới.

Sau khi cấp giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh mới cho hợp tác xã/liên hiệp hợp tác xã, cơ quan đăng ký hợp tác xã nơi hợp tác xã/liên hiệp hợp tác xãđặt chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh mới phải gửi bản saogiấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đã cấp mới cho hợp tác xã/liên hiệp hợp tác xãđến cơ quan đăng ký hợp tác xã nơi trước đây hợp tác xã đã đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

- Trường hợp đăng ký thay đi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã/liên hiệp hợp tác xãở nước ngoài thì hợp tác xã phải thực hiện theo quy định pháp luật của nước đó.

- Trong thời hạn 15 ngày làm việc ktừ ngày được cấp giấy chng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh mới, hợp tác xã/liên hiệp hợp tác xãphải:

a) Thực hiện việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã/liên hiệp hợp tác xãđối với các trường hợp thay đi tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của hợp tác xã/liên hiệp hợp tác xãtại cơ quan đã cấp giấychứng nhận đăng ký hợp tác xã nơi hợp tác xã/liên hiệp hợp tác xãđặt trụ sở chính để được cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã/liên hiệp hợp tác xã.

b) Thông báo bằng văn bản theo mẫu quy định tại Phụ lục số I-9 Thông tư 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014đối với các trường hợp thay đổi ngành, nghề sản xuất, kinh doanh của chi nhánh; nội dung hoạt động của văn phòng đại diện; tên, địa chỉ, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, người đại diện của địa điểm kinh doanh tới cơ quan đã cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã/liên hiệp hợp tác xãnơi hợp tác xã/liên hiệp hợp tác xãđặt trụ sở chính để bổsung vào hồ sơ đăng ký hợp tác xã/liên hiệp hợp tác xãtrong trường hợp chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh có trụ sở khác với huyện hoặc tỉnh, thành phố với trụ sở chính của hợp tác xã/liên hiệp hợp tác xã.

Kèm theo thông báo là bản sao giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa đim kinh doanh, của hợp tác xã.)

b) Số lượng hồ sơ: 01(Bộ)

6.4. Thời hạn giải quyết: 05 ngàylàm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

6.5. Đối tượng thực hiện: Tổ chức

6.6. Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư

6.7. Kết quả:

Giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã(Liên Hiệp HTX), Chi nhánh, Văn phòng đại diện.

6.8. Phí, lệ phí:

Lệ phí thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã/liên hiệp hợp tác xã: 30.000 đồng.

(Nghị quyết số 10/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014)

6.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Giấy đề nghị thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã theo mẫu quy định tại Phụ lục số I-8 Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT)

6.10. Yêu cầu, điều kiện:

+ Ngành, nghề, nội dung hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh phù hợp với ngành, nghề hoạt động hợp tác xã/liên hiệp hợp tác xã và phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan.

+ Tên của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được đặt theo quy định tại Điều 16 Nghị định 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã.

6.11. Căn cứ pháp lý :

- Luật Hợp tác xã số 23/2012/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2012.

- Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã.

- Thông tư 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn về đăng ký Hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của Hợp tác xã.

- Nghị quyết số 10/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc Quy định mức thu và tỷ lệ điều tiết các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

- Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 ban hành hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam.

- Quyết định số 337/2007/QĐ-BKH 10/4/2007 về việc ban hành quy định nội dung hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

- Các văn bản pháp luật chuyên ngành có liên quan khác.