DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 29996862
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 213
  • Trong tuần: 6608
  • Trong tháng: 254243
  • Trong năm: 2528195
Trang chủ

Giải thể tự nguyện liên hiệp hợp tác xã ( 10:22 | 25/04/2016 )

Bản để inGửi bài này qua Email
Field gắn: 

11.1. Trình tự thực hiện:

Bước 1:Tiến hành đại hội thành viên và ra nghị quyết về việc giải thể tự nguyện.

Bước 2: Đại hội thành viên thành lập và quy định trách nhiệm, quyền hạn, thời hạn hoạt động của hội đồng giải thể. Hội đồng giải thể bao gồm: Đại diện hội đồng quản trị, Ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên, ban điều hành, đại diện của thành viên.

Bước 3: Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày hội đồng thành viên ra quyết định thành lập hội đồng giải thể phải thực hiện các công việc sau:

+ Thông báo về việc giải thể tới cơ quan nhà nước đã cấp giấy chứng nhận đăng ký cho hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; đăng báo địa phương nơi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoạt động trong 03 số liên tiếp về việc giải thể;

+ Thông báo tới các tổ chức, cá nhân có quan hệ kinh tế với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã về thời hạn thanh toán nợ, thanh lý các hợp đồng; thực hiện việc xử lý tài sản và vốn của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

+ Tiến hành thủ tục chấm dứt hoạt động của các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã/liên hiệp hợp tác xãtại cơ quan đăng ký hợp tác xã nơi đã cấp giấychứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã/liên hiệp hợp tác xã (nếu có).

Bước 4:Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ, lệ phí tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư.

+ Địa chỉ: Đường Nguyễn Gia Thiều, thành phố Bắc Giang

+ Điện thoại: 0240.3823139 – Fax: 0240.3823139

+ Thời gian tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ:

          Buổi sáng: Theo giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày Lễ, Tết)

           Buổi chiều: Từ 13giờ 00 đến 15h30 các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày Lễ, Tết).

Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký hợp tác xã/liên hiệp hợp tác xã:

+ Yêu cầu người đến làm thủ tục nộp bản sao hợp lệ giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực.

+Trường hợp được ủy quyền thì phải có giấy tờ sau: Hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa người thành lập hợp tác xã, hợp tác xã và tổ chức làm dịch vụ nộp hồ sơ, nhận kết quả và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả; hoặc văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả theo quy định của pháp luật.

Cán bộ Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ viết giấy biên nhận cho tổ chức.

Bước 5:  Phòng Đăng ký kinh doanh thẩm định, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, ra xác nhận về việc giải thể và ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã/liên hiệp hợp tác xã.

Bước 6:Tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư.

11.2. Cách thức thực hiện:

- Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Kế hoạch và đầu tư.

- Gửi qua đường bưu điện.

11.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Thông báo về việc giải thể hợp tác xã/liên hiệp hợp tác xã;

+ Nghị quyết của đại hội thành viên về việc giải thểhợp tác xã/liên hiệp hợp tác xã;

+ Biên bản hoàn thành việc giải thể hợp tác xã /liên hiệp hợp tác xã;

+ Giấy xác nhận của cơ quan thuế về việc đã hoàn thành nghĩa vụ thuế của hợp tác xã/liên hiệp hợp tác xã;

+ Giấy xác nhận của cơ quan công an về việc hủy con dấu của hợp tác xã/liên hiệp hợp tác xã;

+Giấy xác nhận của cơ quan đăng ký hợp tác xã về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã/liên hiệp hợp tác xã;

+ Giấy biên nhận của cơ quan thông tin đại chúng về việc nhận đăng thông báo về việc giải thểhợp tác xã hoặc bản in 03 sốbáo liên tiếp đã đăng thông báo về việc giải thểhợp tác xã/liên hiệp hợp tác xã;

+ Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã/liên hiệp hợp tác xã bản gốc.

b) Số lượng hồ sơ: 01(Bộ)

11.4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

11.5. Đối tượng thực hiện: Tổ chức

11.6. Cơ quan thực hiện:

1.6. Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư

11.7. Kết quả: Giấy xác nhận về việc giải thể hợp tác xã/liên hiệp hợp tác xã và Quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã/liên hiệp hợp tác xã.

11.8. Phí, lệ phí: Không có

11.9 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Thông báo về việc giải thể hợp tác xã /liên hiệp hợp tác xã theo mẫu Phụ lục I-13Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT.

11.10. Yêu cầu, điều kiện:

Tiến hành thủ tục chấm dứt hoạt động của các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã/liên hiệp hợp tác xãtại cơ quan đăng ký hợp tác xã nơi đã cấp giấychứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã/liên hiệp hợp tác xã (nếu có).

11.11. Căn cứ pháp lý :

- Luật Hợp tác xã số 23/2012/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2012.

- Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã.

- Thông tư 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn về đăng ký Hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của Hợp tác xã.

- Nghị quyết số 10/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc Quy định mức thu và tỷ lệ điều tiết các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

- Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 ban hành hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam.

- Quyết định số 337/2007/QĐ-BKH 10/4/2007 về việc ban hành quy định nội dung hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

- Các văn bản pháp luật chuyên ngành có liên quan khác.