DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 30244076
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 1826
  • Trong tuần: 22238
  • Trong tháng: 501457
  • Trong năm: 2775409
Trang chủ

Đăng ký liên hiệp hợp tác xã hợp nhất ( 10:35 | 25/04/2016 )

Bản để inGửi bài này qua Email
Field gắn: 

18.1.  Trình tự thực hiện

Bước 1: Hội đồng quản trị của các hợp tác xã/liên hiệp hợp tác xã dự kiến hợp nhất xây dựng phương án hợp nhất trình đại hội thành viên của mình quyết định và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho các chủ nợ, các tổ chức và cá nhân có liên quan về quyết định hợp nhất hợp tác xã/liên hiệp hợp tác xã.

Bước 2:Hội đồng quản trị của các hợp tác xã/liên hiệp hợp tác xã dự định hợp nhất hiệp thương thành hội đồng hợp nhất. Hội đồng có nhiệm vụ xây dựng phương án hợp nhất trình đại hội thành viên quyết định.

Bước 3: Tổ chức nộp hồ sơ, lệ phí tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư.

+ Địa chỉ: Đường Nguyễn Gia Thiều, thành phố Bắc Giang

+ Điện thoại: 0240.3823139 – Fax: 0240.3823139

+ Thời gian tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ:

          Buổi sáng: Theo giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày Lễ, Tết)

           Buổi chiều: Từ 13giờ 00 đến 15h30 các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày Lễ, Tết).

Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký hợp tác xã/liên hiệp hợp tác xã:

+ Yêu cầu người đến làm thủ tục nộp bản sao hợp lệ giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực.

+Trường hợp được ủy quyền thì phải có giấy tờ sau: Hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa người thành lập hợp tác xã, hợp tác xã và tổ chức làm dịch vụ nộp hồ sơ, nhận kết quả và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả; hoặc văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả theo quy định của pháp luật.

Cán bộ Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ viết giấy biên nhận cho tổ chức.

Bước 4:  Phòng Đăng ký kinh doanh thẩm định, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, hoàn thiện Giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã.

Bước 5:Tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư.

18.2. Cách thức thực hiện:

- Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Kế hoạch và đầu tư.

- Gửi qua đường bưu điện.

18.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Giấy đề nghị đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã(theo mẫu quy định tại Phụ lục I-1 Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT);

+Điều lệ của hợp tác xã /liên hiệp hợp tác xã (xây dựng căn cứ theo Điều 21 Luật Hợp tác xã 2012);

+Phương án sản xuất kinh doanh (theo mẫu quy định tại Phụ lục I-2 Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT) ;

+Danh sách thành viên (theo mẫu quy định tại Phụ lục I-3 Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT);

+Danh sách hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám đốc), ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên (theo mẫu quy định tại Phụ lục I-4 Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT);

+Nghị quyết hội nghị thành lập (nội dung nghị quyết thực hiện theo quy định tại Điều 20 Luật Hợp tác xã 2012).

+ Nghị quyết của đại hội thành viên về việc hợp nhất hợp tác xã/liên hiệp hợp tác xã.

b) Số lượng hồ sơ: 01(Bộ)

18.4. Thời hạn giải quyết: 05ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

18.5. Đối tượng thực hiện: Tổ chức

18.6. Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư

18.7. Kết quả: Giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã/liên hiệp hợp tác xã

18.8. Phí, lệ phí:

Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã/liên hiệp hợp tác xã: 300.000 đồng

(Nghị quyết số 10/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014)

18.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Giấy đề nghị đăng ký thành lập hợp tác xã /liên hiệp hợp tác xã (theo mẫu quy định tại Phụ lục I-1Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT);

+ Phương án sản xuất kinh doanh (theo mẫu quy định tại Phụ lục I-2 Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT;

+Danh sách thành viên/hợp tác xã thành viên (theo mẫu quy định tại Phụ lục I-31Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT);

+Danh sách hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám đốc), ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên (theo mẫu quy định tại Phụ lục I-41Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT);

18.10. Yêu cầu, điều kiện:

+ Ngành, nghề sản xuất, kinh doanh mà pháp luật không cấm;

+ Hồ sơ đăng ký theo quy định tại khoản 2 Điều 23 của Luật hợp tác xã 2012;

+ Tên của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được đặt theo quy định tại Điều 22 của Luật hợp tác xã 2012;

+ Có trụ sở chính theo quy định tại Điều 26 của Luật hợp tác xã 2012.

18.11. Căn cứ pháp lý :

- Luật Hợp tác xã số 23/2012/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2012.

- Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã.

- Thông tư 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn về đăng ký Hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của Hợp tác xã.

- Nghị quyết số 10/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc Quy định mức thu và tỷ lệ điều tiết các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

- Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 ban hành hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam.

- Quyết định số 337/2007/QĐ-BKH 10/4/2007 về việc ban hành quy định nội dung hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

- Các văn bản pháp luật chuyên ngành có liên quan khác.