DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 30466645
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 297
  • Trong tuần: 12790
  • Trong tháng: 724026
  • Trong năm: 2997978
Trang chủ

Công tác thẩm tra và trình cấp Giấy chứng nhận đầu tư trong tháng 04 năm 2016 ( 10:40 | 25/04/2016 )

Bản để inGửi bài này qua Email
Từ ngày 12/3/2016 đến hết ngày 11/4/2016, Phòng HT&KTĐN đã tiếp nhận 48 hồ sơ, trong đó 29 hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư,04 hồ sơ giãn tiến độ, 03 hồ sơ góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài và 14 hồ sơ đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư, 01 hồ sơ cấp đổi sang giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
    Trong tháng, đã báo cáo UBND tỉnh Quyết định chủ trương đầu tư cho 16dự án; từ chối 4 dự án đầu tư.
   Trong tháng 03/2016 (từ 12/01/2016 đến 11/02/2016), UBND tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư cho 13dự án của các nhà đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký 324tỷ đồng; Ban quản lý các KCN cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 01 dự án của nhà đầu tư trong nước vốn đăng ký 95,5 tỷ đồng; có 03 dự án đầu tư nước ngoài , vốn đăng ký là 9,75 triệu USD; 02 dự án điều chỉnh tăng vốn với số vốn tang thêm 51 triệu USD.
   Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh thu hút được 61dự án, trong đó có 32 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký đạt 1.057 tỷ đồng (trong đó, bên ngoài các KCN trên địa bàn tỉnh thu hút được 29dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký đạt 745tỷ đồng (không tính các dự án cấp lại theo Luật Đầu tư năm 2014); trong các KCN thu hút được 03 dự án với vốn đăng ký đạt 312 tỷ đồng);17 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng vốn đăng ký đạt 219,4 triệu USD.
    Tính chung từ trước đến nay, toàn tỉnh có 1006 dự án đầu tư, trong đó có 774 dự án đầu tư trong nước và 232dự án đầu tư nước ngoài, tổng vốn đăng ký là 43.583 tỷ đồng và 2.793triệu USD (trong đó các KCN có 157 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 2.531 triệu USD; ngoài KCN có 75 dự án vốn đăng ký 262 triệu USD.
Nguồn: Phòng HT&KTĐN