DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 30254166
  • Visitor Online: 1
  • Hôm nay: 1000
  • Trong tuần: 3955
  • Trong tháng: 511547
  • Trong năm: 2785499
Trang chủ

Thông báo mời thầu gói thầu số 01 thuộc dự án xây dựng công trình: Tu bổ đê điều thường xuyên năm 2016, tỉnh Bắc Giang (đê địa phương) ( 13:36 | 29/04/2016 )

Bản để inGửi bài này qua Email
THÔNG BÁO MỜI THẦU

1. Tên bên mời thầu: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Giang (đường Đàm Thận Huy, p.Trần Phú, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang)

2. Tên gói thầu: Gói thầu 1: Kè lát mái đê Hữu Thương Ba Tổng đoạn K0+400 - K0+700 “gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ”.

3. Tên công trình: Tu bổ đê điều thường xuyên năm 2016, tỉnh Bắc Giang (đê địa phương).

4. Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh

5. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

6. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

7.Thời gian phát hành HSMT: Từ 07 giờ 30 phút, ngày 30 tháng 4 năm 2016 đên trước 08 giờ 30 phút, ngày 10 tháng 5 năm 2016 (trong giờ hành chính).

8. Địa điểm phát hành HSMT: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Giang (đường Đàm Thận Huy, p.Trần Phú, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) Điện thoại: 0240 3854 437; Fax: 0240 3853 983.

9. Giá bán 01 bộ HSMT: 1.500.000 đồng (Một triệu năm trăm nghìn đồng)

10. Bảo đảm dự thầu: 20.000.000 đông (Hai mươi triệu đông); đồng tiền sử dụng là Việt Nam đồng; hình thức bảo đảm bằng bảo lãnh của ngân hàng.

11. Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 30phút, ngày 10 tháng 5 năm 2016.

12. Thời điểm mở thầu: 08 giờ 45 phút (giờ Việt Nam), ngày 10 tháng 5 năm 2016,tại : Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Giang (đường Đàm Thận Huy, p.Trần Phú, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang).

Nguồn: Phòng TĐ&GSĐT

 

 

 

Các tin khác