DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 28514782
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 433
  • Trong tuần: 28000
  • Trong tháng: 86390
  • Trong năm: 1046115
Trang chủ

Nghị quyết 19-2016/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016 - 2017, định hướng đến năm 2020 ( 14:33 | 06/05/2016 )

Bản để inGửi bài này qua Email
Field gắn: 

Ngày 28/4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Nghị quyết 19-2016/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016- 2017, định hướng đến năm 2020.

   Sau 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 19/2014/NQ-CP và Nghị quyết  19/2015/NQ-CP, môi trường đầu tư kinh doanh nước ta đã có những bước cải thiện, năng lực cạnh tranh được nâng lên, được các tổ chức quốc tế uy tín có ghi nhận, cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao và ngày càng kỳ vọng vào những nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của Chính phủ.  Tuy nhiên, một số chỉ tiêu chưa đạt  mức cải thiện yêu cầu  của Nghị quyết như cấp phép xây dựng, đăng ký sở hữu và sử dụng tài sản, giao dịch thương mại qua biên giới, giải quyết phá sản doanh nghiệp...thấp khá xa so với trung bình của các nước  ASEAN-4 (Singapore, Malaysia, Thái Lan, Philippines) và ASEAN-6 (Singapore, Malaysia, Thái Lan, Philippines, Indonesia và Brunei). Vì vậy, để tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh ngày 28/04, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Nghị quyết 19-2016/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016 - 2017, định hướng đến năm 2020.
   Nghị quyết đặt mục tiêu phấn đấu các chỉ tiêu về môi trường kinh doanh tối thiểu bằng trung bình của nhóm nước ASEAN- 4 trong đó cải cách hành chính thuế trên 3 nhóm chỉ tiêu về hoàn thuế, quản lý rủi ro trong thanh tra - kiểm tra thuế, thời gian và xử lý khiếu nại về thuế. Rút ngắn thời gian Cấp phép xây dựng và các thủ tục  liên quan không quá 77 ngày; thời gian đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tài sản xuống 14 ngày; thời gian thông quan hàng hoá qua biên giới tối đa 10 ngày đối với hàng hoá xuất khẩu, 12 ngày đối với hàng hoá nhập khẩu; chỉ số tiếp cận tín dụng thuộc nhóm 30 nước đứng đầu; thời gian giải quyết tranh chấp hợp đồng từ 400 ngày xuống còn tối đa 200 ngày; thời gian giải quyết thủ tục phá sản cho doanh nghiệp  từ 5 năm xuống còn 25 tháng. Ngoài ra, giảm thiểu giấy tờ, rút ngắn thời gian, giảm chi phí thực hiện các thủ tục hành chính  trong lĩnh vực xuất nhập khẩu; tạo lập hệ thống hỗ trợ khởi nghiệp, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, ổn định, tự do sáng tạo cho doanh nghiệp khởi nghiệp.
   Theo Nghị quyết, đến năm 2017 đạt mức trung bình của nhóm nước ASEAN-4 trên một số chỉ tiêu về năng lực cạnh tranh thuộc nhóm chỉ số nâng cao hiệu quả (theo đánh giá của Diễn đàn kinh tế thế giới); mục tiêu đến năm 2020, môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh đạt mức trung bình của các nước ASEAN +3 (gồm 10 nước Asean và Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc) trên một số chỉ tiêu thông lệ quốc tế.
   Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trực tiếp chịu trách nhiệm nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện Nghị quyết 19 và tập trung chỉ đạo xây dựng Chương trình, Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 19 trước 30/5/2016, tạo chuyển biến rõ nét về nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức về tinh thần phục vụ người dân và doanh nghiệp. Xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, tiến độ thực hiện, đơn vị chủ trì thực hiện và kế hoạch chi tiết sửa đổi các văn bản pháp luật hiện hành.
   Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hội Luật gia Việt Nam, các hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề  tiến hành khảo sát, đánh giá độc lập về chất lượng thực hiện thủ tục hành chính, đưa ra các khuyến nghị với Chính phủ. Phối hợp với các Bộ: Nội vụ, Tư pháp xây dựng tiêu chí, đánh giá cải cách thủ tục hành chính của các Bộ, cơ quan, địa phương và công bố công khai cho cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân. Nghiên cứu xếp hạng tín nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp đối với các Bộ, ngành và các địa phương. Tổ chức thu thập ý kiến phản biện chính sách, những vướng mắc, khó khăn trong thực hiện thủ tục hành chính của các doanh nghiệp, các nhà đầu tư để phản ánh với cơ quan có thẩm quyền tháo gỡ kịp thời và công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, đồng thời tập hợp báo cáo Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh và Văn phòng Chính phủ để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.Phối hợp với các Bộ, cơ quan, các hiệp hội doanh nghiệp lập các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng chiến lược cạnh tranh, áp dụng khoa học công nghệ, nâng cao năng suất, xây dựng thương hiệu, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội nhằm từng bước cải thiện trình độ kinh doanh và năng lực cạnh tranh của cộng đồng doanh nghiệp, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.
Sưu tầm