DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 29246406
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 1049
  • Trong tuần: 27960
  • Trong tháng: 818014
  • Trong năm: 1777739
Trang chủ

Điều chỉnh tên dự án đầu tư, nhà đầu tư, tên địa chỉ nhà đầu tư trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ( 09:20 | 23/05/2016 )

Bản để inGửi bài này qua Email

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1:Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Bước 2:Nhà đầu tư xuất trình phiếu hẹn và nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư.

2. Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ gồm: Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;

b) Số lượng: 01 bộ hồ sơ

4. Thời gian giải quyết: 3 ngày làm việc

5. Đối tượng thực hiện: Cá nhân, Tổ chức.                                                              

6. Cơ quan thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư

7. Kết quả: Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

8. Phí, lệ phí (nếu có):Không.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): Không

10. Yêu cầu, điều kiện: Không.

11. Căn cứ pháp lý:

- Luật Đầu tư số 67/2014/QH13;

- Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

- Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam.

Các tin khác