DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 29236761
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 5259
  • Trong tuần: 18315
  • Trong tháng: 808369
  • Trong năm: 1768094
Trang chủ

Điều chỉnh nội dung dự án dầu tư trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với trường hợp không điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư) ( 09:23 | 23/05/2016 )

Bản để inGửi bài này qua Email
Field gắn: 

11.1. Trình tự thực hiện:

Bước 1:Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Bước 2:Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức xin ý kiến các đơn vị có liên quan (nếu có) về nội dung hồ sơ.

Bước 3: Sở Kế hoạch và Đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư.

Bước 5:Trả kết quả cho Nhà đầu tư.

11.2. Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư.

11.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ gồm:

- Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;

- Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh;

- Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư (đối với các trường hợp điều chỉnh nội dung quy định tại các Khoản 4, 5, 6, 7, 8 và 10 Điều 39 Luật Đầu tư);

- Giải trình hoặc cung cấp giấy tờ liên quan đến việc điều chỉnh những nội dung quy định tại các điểm b, c, d, đ, e, g khoản 1 Điều 33 Luật Đầu tư.

b) Số lượng: 01 bộ hồ sơ

11.4. Thời gian giải quyết: 10 ngày làm việc

11.5. Đối tượng thực hiện: Cá nhân, Tổ chức.                                                               

11.6. Cơ quan thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư

11.7. Kết quả: Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

11.8. Phí, lệ phí (nếu có):Không.

11.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có):

- Theo mẫu I.7- Văn bảnđề nghị  điều chỉnh dự án đầu tư theo Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18 tháng 11 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam.

- Theo mẫu I.8 – Báo cáo tình hình thực hiện dự án đến thời điểm điều chỉnh theoThông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18 tháng 11 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam.

11.10. Yêu cầu, điều kiện: Không.

11.11. Căn cứ pháp lý:

- Luật Đầu tư số 67/2014/QH13;

- Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

- Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam.

Các tin khác