DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 29819518
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 58
  • Trong tuần: 58
  • Trong tháng: 76899
  • Trong năm: 2350851
Trang chủ

Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế ( 09:47 | 23/05/2016 )

Bản để inGửi bài này qua Email

19.1Trình tự thực hiện:

Bước 1:Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Bước 2:Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức xin ý kiến các đơn vị  có liên quan (nếu có) về nội dung hồ sơ.

Bước 3:Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư.

Bước 4: Trả kết quả cho Nhà đầu tư.

19.2. Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư.

19.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ gồm:

a) Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;

b) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu có giá trị pháp lý tương đương của nhà đầu tư tiếp nhận dự án đầu tư;

c) Bản sao nghị quyết hoặc quyết định của nhà đầu tư về việc tổ chức lại, trong đó có nội dung về việc xử lý tài sản, quyền và nghĩa vụ liên quan đến dự án đầu tư.

b) Số lượng: 01 bộ

19.4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc

19.5. Đối tượng thực hiện: Cá nhân, Tổ chức.                                                              

19.6. Cơ quan thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

19.7. Kết quả: Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

19.8. Phí, lệ phí (nếu có):Không.

19.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): Không

19.10. Yêu cầu, điều kiện: Không.

19.11. Căn cứ pháp lý:

- Luật Đầu tư;

- Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

Các tin khác