DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 29819470
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 10
  • Trong tuần: 10
  • Trong tháng: 76851
  • Trong năm: 2350803
Trang chủ

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ( 09:52 | 23/05/2016 )

Bản để inGửi bài này qua Email

 21.1. Trình tự thực hiện:

Bước 1:Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Bước 2: Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư.

Bước 3: Trả kết quả cho nhà đầu tư.

21.2. Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư.

21.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ gồm:Văn bản đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

b) Số lượng: 01 bộ

21.4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc

21.5. Đối tượng thực hiện: Cá nhân, Tổ chức.                                                              

21.6. Cơ quan thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

21.7. Kết quả: Không

21.8. Phí, lệ phí (nếu có):Không.

21.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có):Không

21.10. Yêu cầu, điều kiện: Không

21.11. Căn cứ pháp lý:

- Luật Đầu tư năm 2014;

- Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

Các tin khác