DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 29830137
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 3337
  • Trong tuần: 10677
  • Trong tháng: 87518
  • Trong năm: 2361470
Trang chủ

Tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư ( 10:00 | 23/05/2016 )

Bản để inGửi bài này qua Email
Field gắn: 

25.1. Trình tự thực hiện:

Bước 1:Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Bước 2:Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận và ghi giấy biên nhận hoặc vào sổ theo dõi.

25.2. Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc bằng đường bưu điện.

25.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a). Thành phần hồ sơ gồm:

- Văn bản thông báo tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư

- Bản sao Quyết định chủ trương đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/ Giấy phép kinh doanh hoặc Quyết định chủ trương đầu tư;

- Quyết định của nhà đầu tư về việc tạm ngừng hoạt động dự án đầu tư (Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ đông/thành viên hợp danh/chủ sở hữu của Tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư hoặc văn bản hợp pháp khác theo quy định của pháp luật).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

25.4. Thời hạn giải quyết: Ngay trong ngày

25.5. Đối tượng thực hiện: Cá nhân, Tổ chức.                                                            

25.6. Cơ quan thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

25.7. Kết quả: Giấy biên nhận

25.8. Phí, lệ phí (nếu có):Không.

25.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có):

Mẫu I.10-Văn bản thông báo tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư theo Thông tư số 16/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ kế hoạch và Đầu tư quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt  Nam.

25.10. Yêu cầu, điều kiện: Không.

25.11. Căn cứ pháp lý:

- Luật Đầu tư;

- Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

- Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18 tháng 11 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam.

Các tin khác