DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 29995339
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 547
  • Trong tuần: 5085
  • Trong tháng: 252720
  • Trong năm: 2526672
Trang chủ

Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư ( 10:07 | 23/05/2016 )

Bản để inGửi bài này qua Email
Field gắn: 

26.1.Trình tự thực hiện:

Bước 1:Nhà đầu tư gửiquyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư cho Sở Kế hoạch và Đầu tư trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày quyết định, kèm theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có) trong trường hợp tự quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 48 Luật Đầu tư; hoặc thông báo và nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có) cho Sở Kế hoạch và Đầu tư trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư kèm theo bản sao tài liệu ghi nhận việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư trong trường hợp chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư theo các điều kiện quy định trong hợp đồng, điều lệ doanh nghiệp hoặc hết thời hạn hoạt động của dự án đầu tư theo quy định tại Điểm b và Điểm c Khoản 1 Điều 48 Luật Đầu tư.

26.2. Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

26.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Văn bản thông báo chấm dứt hoạt động dự án đầu tư

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/ Giấy phép kinh doanh hoặc Quyết định chủ trương đầu tư.

- Quyết định của nhà đầu tư về việc chấm dứt hoạt động của dự án (Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ đông/thành viên hợp danh/chủ sở hữu của Tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư hoặc văn bản hợp pháp khác theo quy định của pháp luật).

26.4. Thời hạn giải quyết: Ngay trong ngày

26.5. Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân

26.6. Cơ quan thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

26.7. Kết quả: Giấy biên nhận

26.8. Phí, lệ phí (nếu có):Không.

26.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có):

Mẫu I.11- Văn bản chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư theo Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ kế hoạch và Đầu tư quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt  Nam.

26.10. Yêu cầu, điều kiện: Không.

26.11. Căn cứ pháp lý:

- Luật Đầu tư;

- Nghị định số 118/2015/NĐ-CP;

- Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18 tháng 11 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam.

Các tin khác