DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 29830047
  • Visitor Online: 1
  • Hôm nay: 3247
  • Trong tuần: 10587
  • Trong tháng: 87428
  • Trong năm: 2361380
Trang chủ

Đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương ( 10:15 | 23/05/2016 )

Bản để inGửi bài này qua Email
Field gắn: 

29.1. Trình tự thực hiện:

Bước 1:Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Bước 2:Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư

Bước 3.Trả kết quả cho nhà đầu tư.

29.2. Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả - Sở Kế hoạch và Đầu tư.

29.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

3.1. Thành phần hồ sơ gồm:

- Văn bản đề nghị đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

- Bản sao Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương.

3.2. Số lượng: 01 bộ

29.4. Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

29.5. Đối tượng thực hiện: Cá nhân, Tổ chức.                                                          

29.6. Cơ quan thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

29.7. Kết quả: Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

29.8. Phí, lệ phí (nếu có):Không.

29.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có):

Mẫu I.12-Văn bản đề nghị đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tưngoài theo Thông tư số 16/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ kế hoạch và Đầu tư quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đàu tư tại Việt  Nam.

29.10. Yêu cầu, điều kiện: Không.

29.11. Căn cứ pháp lý:

- Luật Đầu tư;

- Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

- Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18 tháng 11 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam.

Các tin khác